LÄS MER: Utökad Sverkerskola lindrar skolproblem

LÄS MER: Skolvalet görs om

LÄS MER: Nu krävs ett annat synsätt

Artikelbild

LÄS MER: Felet låg hos it-leverantören

LÄS MER: Rena lotteriet avgör skolplaceringarna

LÄS MER: Ska kartan eller verkligheten avgöra?

LÄS MER: "Jag anser att systemet är rättvist"

LÄS MER: Nya turer att vänta i rätten

LÄS MER: Kommunen tänkte fatta olagligt beslut

LÄS MER: Föräldrar uppmanas att överklaga

LÄS MER: Liten skillnad avgör i rätten

LÄS MER: Kommunens skolplaceringar får bakläxa

Bara timmar innan skolplaceringarna var klara upptäckte antagningsenheten ett fel i underlaget för datakörningen, och skolvalet fick göras om. Beskeden om skolplaceringar enligt den första datakörningen hade dock redan gått ut i kommunens datasystem ebarnungdom. Och flera föräldrar har kunnat se sitt barns placering.

Enligt UNT:s beräkningar är det totalt nio elever som blivit utputtade från den skola de först placerades vid, sju av dem i förskoleklass och två i årskurs sex.

Enligt kommunen gäller dock inte det första beskedet. Lena Grapp, stadsjurist, säger att kommunens uppfattning är att det inte fattats några antagningsbeslut.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller inte med.

– Ett gynnande beslut är i princip bindande för kommunen. Här är det uppenbart att det är kommunen som gjort misstaget. Och då får kommunen ta konsekvensen av sitt misstag, säger Olle Lundin.

När det är så få elever det handlar om kan man tycka att det enklaste vore att tillåta ett visst överintag vid de skolor som berörs. Ingela Hamlin, chef för den kommunala grundskolan, säger att det inte är möjligt: "På de allra flesta av våra skolor är det inte längre möjligt att sätta in en bänk till. Det finns helt enkelt inte utrymme för detta i våra lokaler", skriver hon i ett e-postmeddelande.

Det som också kan utvecklas till en riktig rysare för kommunen är syskonförturen. Enligt kommunjuristernas bedömning är syskonförtur inte en laglig grund för skolplaceringarna. Totalt är det 72 elever som inte kommit in på skolan de sökt, men som har en bättre relativ närhet än den sist antagna eleven med syskonförtur. Det är inte 72 som har gått före i kön på grund av syskonförtur. Men förvaltningsrätten kan inte avgöra vilka elever som borde ha antagits eller inte, utan tar bara ställning till de argument som presenteras. Om alla 72 eleverna får rätt i förvaltningsrätten har kommunen stora problem att lösa när dessa ska beredas plats i redan fulla skolor.

Dessutom pågår fortfarande en rättstvist från förra skolvalet som påverkar dem som inte kom in på sin närmaste skola. Det är ett möjligt skäl för överklagan även vid detta års skolval.

Tiden att överklaga skolvalet går ut på måndag, den 10 april.