Liten skillnad avgör i rätten

Av de 61 antagningsbeslut som överklagats har förvaltningsrätten bifallit 6. Små skillnader i argumentationen kan få stor betydelse för utgången i rätten.

18 januari 2017 07:00

Läs mer: Relativ närhet gav lång skolväg

– Rätten kan bara beakta de omständigheter som den klagande anför inom klagotiden, säger Karin Åsberg, rådman vid förvaltningsrätten i Uppsala.

Hon har suttit som domare i de sex fall där förvaltningsrätten upphävt kommunens beslut om skolplaceringar. Men också i ett fall där de yttre förutsättningarna är likartade, men där den överklagande föräldern inte fått rätt. Och då handlar det om hur pass väl som föräldrarna kunnat motivera sig i förhållande till lagtexten.

– Den lagparagraf som vi har att pröva är skollagens bestämmelse att föräldrarnas önskemål är huvudregeln om det inte strider mot någon annans elevs rätt att gå i en skola nära hemmet. När antagningssystemet har fått de konsekvenserna strider det mot den här principen, säger Karin Åsberg.

Några av dem som överklagat har skickat in listor och kartor för att göra det tydligt att de elever som fått plats på skolan inte behöver gå på denna skola för att kunna gå i en skola nära hemmet, som det står i lagen.

Det betyder också att andra argument, som att kommunen inte tillämpat sina egna principer, eller att man gjort en felaktig mätning av avståndet, inte alls prövas av förvaltningsrätten.

– Vi gör ingen skälighetsbedömning av ärendena, eller en prövning i sak. Vi kan bara pröva om det är lagligt eller inte, säger Karin Åsberg.

Hon kan dock inte säga varför snarlika fall som avgjorts av andra domare gett kommunen rätt.

– Man gör en bedömning i varje fall utifrån praxis och rättsfall. Och genom att det är bedömningsfrågor är det svårt att säga vad som är skillnaden när det varit andra domare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer