TV: Sverige och världen

Malin Lernfelt: Lärare ska inte flamsa med eleverna

Sakine Madon: Männen på väggarna speglar sin tid

Johan Rudström: Fantastisk framtid med påtagliga problem

Ledare: Dölj inte problemen, gör något åt dem

Ledare: Reapriser leder till mat rakt ned i soptunnan

Sakine Madon: Varför inte mer kraft på att uppfostra killar?

Ledare: Ge polisen bättre förutsättningar

Johan Rudström: Efter pandemin tänker vi som Alfons

Bo Pellnäs: Plus och minus för det Merkliga Tyskland

Emma Jaenson: Varför okej när miljöpartister gör det?

Sakine Madon: Låt inte SD:s idéer hamna i skymundan