Här skickar du in minnesord

Minnesord2022-12-12 13:20

Minnesorden publiceras på familjesidorna i papperstidningen Upsala Nya Tidning och under menyn Familj på unt.se.

Logga in nedan och fyll i formuläret steg för steg, underteckna och skicka in. Uppgifter markerade med * är obligatoriska. 

Vi har inte möjlighet att ta emot texter på annat sätt än via formuläret.

UNT publicerar ett begränsat antal minnesord över en avliden. Texten får inte vara längre än 2 500 tecken inklusive blanksteg.

Inledningen ska alltid ha med: Den avlidnes namn, ev titel, bostadsort, vid vilken ålder personen avlidit och vilka de närmast sörjande är.

Familjeredaktionen förbehåller sig rätten att ändra i insända manus.

Texten får inte vara skriven i du-form. Texten ska handla OM den avlidna, inte vara skriven TILL personen. 

Skicka gärna med en bild på den avlidne. Om du inte vill ha med någon bild, lämna fältet tomt. 

Skribenten kan vara personnamn eller exempelvis ”Barnen” eller ”Familjen”.

Behöver du kontakta familjeredaktören? Skicka e-post till familj@unt.se