UNT.se - Ansvarig Utgivare

Kontaktuppgifter!

Information2020-05-11 20:51

VD och CHEFREDAKTÖR, Ansvarig utgivare: 
Johanna Odlander - johanna.odlander@unt.se

Politisk Chefredaktör
Sakine Madon - sakine.madon@unt.se

Nyhetschefer
Johanna Åberg Lundén - johanna.aberg@unt.se
Lotta Sandhammar - lotta.sandhammar@unt.se
David Qviström - david.qvistrom@unt.se


Telefon och adress
Växel: 018-478 00 00
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelarskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).