På måndag ska färdtjänstproblemen vara lösta

På måndag ska problemen med skolskjutsar och färdtjänst vara löst. Kommunen har nu gjort en omfördelning av körningarna till bolag som lovat att leverera.

4 september 2019 16:22

På onsdagsmorgonen gick tidsfristen ut för de taxibolag som kan tänka sig att ta ett större uppdrag än vad de fått i det första avtalet.

Totalt 10 körpass, fördelat på 3 heltidspass och 7 deltidspass på förmiddagar och 7 deltidspass på eftermiddagar, har nu delats ut till fem olika taxibolag.

Det innebär att trafiken planeras flyta som den ska från måndag.

– Vi utgår från att alla ska få sin skolskjuts på måndag. Då räknar vi med att ha rätt antal fordon i drift efter förfrågningsunderlaget, säger Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Sedan det nya upphandlade avtalet om "samhällsbetalda persontransporter" trädde i kraft i mitten av augusti har det varit problem med inställda skolskjutsar och utebliven färdtjänst.

För att få en bättre samordning och kunna ställa tydligare krav har kommunen gjort en gemensam upphandling för både färdtjänst, skolskjutsar och tranporter till daglig verksamhet. Enligt kommunen har samtliga taxibolag haft kvalitetsbrister. Det stora problemet har varit att framför allt ett bolag inte kunnat utföra lika många körningar som de lovat i samband med upphandlingen.

Fortfarande finns inga besked från kommunen om huruvida drabbade föräldrar och färdtjänstkunder får ersättning för sina merkostnader när skjutsarna har uteblivit.

– Vi håller på och utreder detta tillsammans med expertis. Det handlar om att både undersöka skyldigheten och rimligheten för dem som drabbats. Jag räknar med att vi ska kunna komma med ett besked de närmaste dagarna hur de som drabbats ska agera, säger Roger Lindström.

LÄS MER: Sonens skolskjuts uteblev helt

LÄS MER: Problemen kan bli värre

LÄS MER: Färdtjänsten drabbas hårdast

LÄS MER: Så ska problemen lösas

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer