"Mest extrema förtätningen jag sett"

Drygt 70 personer besökte Eriksbergsskolans aula på onsdagskvällen för att lyssna på SLU-forskaren Per G Berg. Förtätning i bostadsområden var temat för kvällen.

1 mars 2017 21:31

– Visst behöver det rustas upp här ute, men man behöver inte bygga fler hus. Det är ju redan bebyggt här, säger en av de drygt 70 Eriksbergsbor som sökt sig till Eriksbergsskolans aula på onsdagskvällen.

Bostadsföreningen Täljstenen anordnade ett seminarium tillsammans med Per G Berg, professor i landskapsarkitektur vid SLU. Per G Berg har tidigare skrivit en debattartikel i UNT där han kritiserat Uppsala kommun för hur man hanterat omvandlingen av Eriksberg och Ekebydalen. Bland annat anser han att man gått för fort fram.

– Vi vet av tidigare forskning att det ofta är hastigheten i ombyggnaden som skapar missnöje bland de boende, säger han.

Per G Berg visade på bra och dåliga exempel på förtätning i Uppsala, Sverige och världen.

– Det är värdefullt inför samrådstiden som går ut den 15 mars att Eriksbergsborna får lite underlag om forskningen som de kan stödja sig mot. Det som planeras i Eriksberg är i särklass den mest extrema förtätningen jag sett, det handlar alltså om att implementera en helt ny stadsdel i en redan befintlig stadsdel, säger Per G Berg.

Är det inte bra att det byggs i Uppsala?

– Visst måste det byggas, men det måste göras på rätt sätt. Det krävs samråd och konsekvensanalyser. Man måste förankra den nya bebyggelsen hos de boende så att det är med på vad man vill göra, först då kan det lyckas.

LÄS MER: UNT TV: Möte om kritiserade byggplaner

LÄS MER: Förtätning för hel stadsdel

LÄS MER: Pelling: Vi förlänger samrådstiden

Per G Berg och en grupp forskare vid universitetet kommer att följa utvecklingen i Eriksberg. Bland annat kommer man att genomföra enkäter och intervjuer med boende i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristoffer Olofsson