På måndagen höll Uppsala kommun ett samrådsmöte i Eriksbergsskolans aula och matsal. På agendan var kommunens planer på att förtäta Eriksberg och Ekebydalen. Uppsala kommun vill bland annat bygga nya bostäder och verksamhetslokaler i området. Dessutom vill man skapa nya grönområden, gator och gång- och cykelbanor.

– Själva syftet med samrådsmötet är att höra vad de som redan bor här tycker och tänker. Vi vill ha deras idéer och synpunkter för att kunna förbättra förslaget, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Många hade tagit sig till Eriksbergsskolan för att dela med sig av sina tankar och åsikter.

Artikelbild

| Elin Robertsson, projektledare för mark & exploatering vid Uppsala kommun, var på plats i Eriksbergsskolan för att ta del av allmänhetens synpunkter.

– Det är för tätt. Det kommer inte in någon sol och sedan blir det en massa folk på för liten yta, säger Eriksbergsbon Christina Haleen om kommunens förslag.

– Det är bra att det byggs bostäder men det är ett alldeles för omfattande program. Det blir svårt att bevara det här fina området, säger Lennart Häggström som också tagit sig till Eriksbergsskolan för att dela med sig av sina åsikter.

Planen är ute på samråd till den 10 februari.

– Kommer det många synpunkter så gör man förändringar och förbättringar. Sedan innan sommaren så hoppas jag att vi i plan- och byggnadsnämnden kan fatta ett beslut och anta planprogrammet.

Kommunalrådet betonar också invånarnas rätt att vara med och påverka.

– Processen är långt i från avslutad – om man vill engagera sig i Eriksbergs framtida utveckling så finns det många möjligheter, säger Erik Pelling.