Alla får inte del av lägenhetsrea

Inbromsningen på bostadsmarknaden har lett till sänkta priser på nybyggda bostadsrätter. Men de som tecknat sig tidigt för en lägenhet får betala ett högre pris.

28 februari 2019 07:13

Bostadsutvecklaren OOF:s projekt i Rosendal, som ännu inte byggstartats, är ett av dem som annonseras med lägre priser. Insatsen har sänkts med 20 procent jämfört med den ursprungliga kalkylen. Enligt byggherren ska dock föreningens belåning inte påverkas.

– Marknaden har tyvärr förändrats. För att sälja tillräckligt många lägenheter så att vi kan byggstarta har vi varit tvungna att sänka priset. Anledningen till att vi kunnat sänka priset är att entreprenadpriset gått ned när det blivit mindre för byggfirmorna att göra, säger Robert Eek, vd för OOF.

Det nya lägre priset gäller dock bara dem som nu tecknar sig för en lägenhet. De som var tidigt ute får betala det högre priset. Skälet till det är att avtalen som tecknats är bindande, enligt Robert Eek.

Hur ser du på risken att färre kommer att vilja teckna sig tidigt i framtida projekt?

– Vi rår inte över marknaden. Man ska inte underskatta analysförmågan hos köparna. De är vuxna människor och vet att de ingår bindande avtal. Alternativet hade varit att det inte hade blivit något hus alls. Att priset sänkts är något som hänt enstaka gånger.

Han säger också att en morot för att teckna sig tidigt fortfarande är att man kan välja lägenhet med det bästa läget i huset eller den optimala storleken man letar efter.

Enligt Robert Eek hade omkring 25 procent av lägenheterna i föreningen sålts före prissänkningen, vilket innebär att totala beloppet som bostadsrättsföreningens köpeskilling sänkts med är 25–30 miljoner kronor.

LÄS MER: Oklar rabatt för bostadsköpare

LÄS MER: Bokningsavtal ger osäker sits

Hökerums projekt Linneas utsikt i Sävja är också ett bostadsrättsprojekt där priserna sänkts. Här är sänkningen lägre och ligger på ungefär 5 procent. Husen är nu inflyttningsklara, och enligt bolagets vd Viktor Ståhl, är det omkring 30 av 120 lägenheter som ännu inte sålts och som nu prissänkts. Det innebär att Hökerum går in med i storleksordningen 3,5 miljoner i projektet. Inte heller här får de som tecknat sig tidigt del av prissänkningen. Viktor Ståhl säger att det kan finnas en risk att köpviljan i framtida bostadsprojekt undergrävs när de som tecknat sig sent får ett lägre pris.

– Precis som i vilken annan bransch som helst låter vi inte köpare ta del av rabatter som uppkommer efter avtalat köp. De prissänkningar som hittills skett i branschen påverkar redan i dag samtliga bostadsutvecklares möjligheter att sälja lägenheter på ritning negativt. Så kommer det nog att vara en tid framöver också, säger Viktor Ståhl.

I båda de här fallen sänker byggherren köpeskillingen som bostadsrättsföreningen får betala. Men när nyproducerade bostadsrätter reas ut gäller det för köparna att hålla ögonen på att det verkligen är en prissänkning det är fråga om, och att byggherren inte har lagt summan på föreningens lån i stället.

Som UNT visat i tidigare artiklar skiftar de ekonomiska förutsättningarna mycket mellan olika föreningar. Beroende på vilka antaganden som gjorts om räntor, fondavsättningar med mera går det att dölja ett högt pris för lägenheten. Det får bostadsköparna sedan betala i framtiden genom högre månadsavgifter.

När UNT granskade kalkylerna för nybildade bostadsrättsföreningar visade det på stora skillnader i lånens storlek. För en typlägenhet på 78 kvadratmeter innebär skillnaderna att mellan 600 och 2 800 kronor av månadsavgiften avsätts för fastighetens framtida underhåll och eventuella räntehöjningar.

Endast månadsavgift och insatsens storlek säger alltså väldigt lite om vad köparna egentligen betalat för lägenheten.

LÄS MER: "Utbudet är för stort i Uppsala"

LÄS MER: Osäker framtid för nya bostadsrätter

Priset för var femte lägenhet sänktes

Under 2018 var 2 791 nyproducerade bostadsrätter ute på marknaden i Uppsala kommun. 20 procent av dem prissänktes, enligt siffror från Booli.

Andelen prissänkta lägenheter i Uppsala var därmed störst i landet av de tio största städerna som ingår i undersökningen.

Enligt den statistik som bostadssajten Booli tagit fram var prissänkningen i genomsnitt tio procent. Året innan, 2017, var prissänkningen för sålda lägenheter i nyproduktionen åtta procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer