Bokningsavtal ger osäker sits

Icke bindande bokningsavtal, där köparna får betala en avgift som byggherren kan behålla om man hoppar av, används fortfarande på bostadsmarknaden. Enligt ett utredningsförslag ska det dock bli förbjudet i framtiden.

30 oktober 2017 06:57

För att en nybildad bostadsrättsförening ska ha rätt att ta emot förskott av köparna krävs att det finns en godkänd kostnadskalkyl som lämnats in till Bolagsverket. Då skriver köparen på ett bindande avtal som bara kan brytas om förutsättningarna ändrats.

Men i fallet med bostadsrättsföreningen Mandelpilen kringgår man lagstiftningen med ett så kallat bokningsavtal. Spekulanterna tecknar ett avtal direkt med byggherren, Järntorget. Detta kan ses som en förstärkt intresseanmälan och är inte bindande, varken för byggherren eller för köparen.

Den som vill boka en lägenhet i Mandelpilen betalar 25 000 kronor. Hoppar man sedan av får man tillbaka pengarna, utom en administrationsavgift på 7 000 kronor som Järntorget behåller.

– Det här är positivt för kunderna. Man är inte bunden på samma sätt som när man skriver förhandsavtal, säger Martin Arkad, vd för Järntorget.

Så länge det inte finns en kostnadskalkyl köper man ju grisen i säcken. Hoppar man av får man betala 7 000 kronor för ingenting.

– Om det är något i kostnadskalkylen som inte är normalt och inte stämmer med branschstandard får man tillbaka hela beloppet.

Det finns ju ingen branschstandard för det. Det är stora skillnader i de kalkyler som UNT granskat.

– Är det någon som upplever att kostnadskalkylen inte stämmer överens med vad de förväntat sig får de tillbaka alla pengarna. Vi är rimliga i det vi gör, säger Martin Arkad.

Enligt ett förslag i en utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, som nyligen varit ute på remiss, ska sådana här bokningsavtal bli olagliga. Enligt justitiedepartementet bereds ärendet inom regeringskansliet och inget beslut är fattat hur man går vidare med förslagen i utredningen.

Mari Gremlin, jurist på Konsumentverket som också suttit med som expert i utredningen, tycker inte att bokningsavtalen är rimliga.

– Det har varit vår inställning hela tiden. Om man dessutom tar betalt för den här typen av icke bindande avtal invaggas köparna i tron att det kommer att bli så här. Men det är inte alls säkert, säger hon.

Dessutom måste informationen till köparna bli mycket tydligare, anser hon, både om de ekonomiska förutsättningarna och om utformningen av bygget.

– När man skriver ett förhandsavtal ska man få veta hur bygglovet ser ut. Dessutom bör man redovisa nyckeltal så att man får en bättre bild av ekonomin, säger Mari Gremlin.

<p>Ingen reglering av bokningsavtal</p>

Bokningsavtal eller reservationsavtal är en överenskommelse mellan köparen och bolaget som bygger lägenheterna. Detta är inte reglerat i lagen på något sätt och skriver man på ett sådant gäller det att se upp med hur villkoren ser ut.

Förhandsavtal regleras i bostadsrättslagen. När man skriver ett förhandsavtal får bostadsrättsföreningen ta ut ett förskott av köparen. Det måste finnas en kostnadskalkyl som granskats av två registrerade intygsgivare och lämnats in till Bolagsverket. Ett förhandsavtal är bindande för både bostadsrättsföreningen och köparen. Men om förutsättningarna ändras har man rätt att häva köpet.

Upplåtelseavtal skriver man innan lägenheten är färdig för inflyttning. Då ska det finnas en ekonomisk plan med beskrivning av både de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för föreningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer