Osäker rabatt för bostadsrättsköpare

I Uppsala har nya lägenheter börjat säljas med rabatt. Men för köparen är det omöjligt att avgöra om priset verkligen har sänkts.

30 oktober 2017 06:57

UNT har i veckan skrivit om det finns tecken på att marknaden för nyproducerade bostadsrätter börjar vara mättad. För att få fart på försäljningen har en del bolag börjat erbjuda olika former av rabatter till köparna.

– Det märks att det är gungigt på marknaden. Det här är inget drömläge för någon. Om man hela tiden fortsätter att prata om en bostadsbubbla så blir det till slut ett självspelande piano.Folk blir misstänksamma, och då blir de försiktigare. Och när man blir försiktig tecknar man sig inte för en ny bostad, trots att man av familjeskäl behöver flytta, kommenterar Per Anders Forsgren, vd för bostadsrättskonsulten Mediator.

LÄS MER: Trögt att sälja bostäder i nytt område

Ett exempel på de rabatter som erbjuds är bostadsrättsföreningen Mandelpilen, som nu håller på att byggas i Östra Salabacke. Inflyttningen är planerad till slutet av 2018. Bolaget som står bakom projektet, Järntorget, har aviserat att priserna har sänkts med mellan 100 000 och 250 000 per lägenhet, för att man ska få fart på försäljningen. Hittills har bara fem lägenheter bokats i projektet, trots att det bara är ett år kvar till inflyttning. Totalt har insatserna för de 52 lägenheterna i den första etappen sänkts med 7,2 miljoner kronor enligt prislistan.

I föreningen finns lägenheter i olika storlekar, från ettor till femmor. Störst är den annonserade rabbatten på tvåor, som är 45 kvadratmeter, där priset sänkts med 250 000 kronor jämfört med den tidigare prislistan.

– Prissänkningen tas av vår vinst. Marknaden har gått ner lite och vi gör en annan bedömning nu än när vi startade projektet, säger Martin Arkad, vd för Järntorget.

För projektet finns dock ingen kostnadskalkyl som köparna kan ta del av. Det innebär att det inte går att se den totala kostnaden för lägenheterna i föreningen. Och det finns ingen möjlighet att kontrollera om bolagets påstående stämmer om att de knaprar på sin egen vinst när lägenheterna säljs till ett lägre pris, eller om kostnaden i själva verket läggs på föreningen, vilket i sin tur är lägenhetsköparna.

– Om du sänker insatsen men höjer belåningen i föreningen får köparna i alla fall betala lika mycket för lägenheten. Och eftersom de inte har tillgång till den ursprungliga kalkylen finns ingen möjlighet att kontrollera hur man förfar med det. Om man till exempel sänker antagandet om vilken ränta föreningen har på sina lån får man ihop kalkylen i alla fall, säger Per Anders Forsgren på Mediator.

LÄS MER: Tre saker att titta på när du köper bostadsrätt

Som UNT visat i tidigare artiklar skiftar de ekonomiska förutsättningarna mycket mellan olika föreningar. Beroende på vilka antaganden som gjorts om räntor, fondavsättningar med mera går det att dölja ett högt pris för lägenheten. Det får bostadsköparna sedan betala i framtiden genom högre månadsavgifter. I de kalkyler som UNT granskat kan föreningens belåning variera mellan 7 000 och 17 000 kronor per kvadratmeter. Tittar man på marginalerna för fondavsättningar, amorteringar och kalkylränta varierar det mellan 98 och 436 kronor per kvadratmeter. För en typlägenhet på 78 kvadratmeter betyder det att mellan 600 och 2 800 kronor av månadsavgiften avsätts för fastighetens framtida underhåll och eventuella räntehöjningar.

Det innebär att enbart information om månadsavgift och insatsens storlek säger väldigt lite om vad köparna egentligen betalat för lägenheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer