124 utvisningar har misslyckats

Sedan den 1 januari 2016 har Kriminalvården chartrat plan för att utvisa 908 personer, vilket kostat över 45 miljoner kronor. Men 124 av utvisningarna kunde inte genomföras.

16 augusti 2017 20:39

LÄS MER: Åtta plan tvingades vända - har kostat miljoner

Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att tillsammans med Polismyndigheten och Migrationsverket ”avsevärt öka” andelen verkställda utvisningsbeslut. Under 2016 transporterade Kriminalvården 3 953 personer ut från Sverige, något fler jämfört med året innan. Majoriteten av de personer som transporteras, ungefär tre av fyra, är personer som fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut från Migrationsverket, resterande är oftast personer som har begått brott och som utvisas efter en dom eller till följd av en internationell efterlysning.

Många utvisningar sker med reguljärflyg men i flera fall väljer Kriminalvården att specialchartra plan för att genomföra transporterna. Från den 1 januari 2016 till och med mitten av juli i år har Kriminalvården chartrat plan för att utvisa 908 personer till en total kostnad av 45,6 miljoner kronor. Men av de 908 personerna kunde 124 personer inte utvisas, visar UNT:s genomgång.

LÄS MER: Tvångsutvisning med specialplan misslyckades

Anledningarna till att utvisningarna inte genomförts är flera. Vissa resor avbryts redan i Sverige, orsaken kan då vara att personen inte påträffas eller inställer sig. Andra resor avbrytas på väg till eller på slutdestinationen för att landet inte tar emot personen, oftast handlar det då om att landet inte godkänner den utvisade personens resehandlingar eller att handlingarna är ofullständiga.

– Polismyndighetens uppgift i dessa ärenden är att handlägga återvändandeärendet, meddela mottagande myndigheter och säkerställa att det finns nödvändiga handlingar. Trots detta kan det ibland inträffa att en verkställighet inte går att genomföras som planerat, säger Patrik Engström, chef för Gränspolissektionen vid nationella operativa avdelningen (NOA).

De enskilda fall där en resa fått avbrytas kommenterar polisen generellt inte.

LÄS MER: Om fallet med 37-åringen: "Inte ett korrekt beslut att utvisa"

Vissa utvisningsresor avbeställs också innan de har påbörjats, orsaken kan då vara att polisen på förhand inte har fått fram de handlingar som krävs för att den som utvisas ska släppas in i destinationslandet. Sedan början av förra året har 88 platser på chartrade plan avbokats. Bara avbokningskostnaderna uppgår till minst 657 000 kronor.

– Kostnadsaspekten är en viktig fråga för oss. En resa som inte blir genomförd medför oftast en merkostnad. När en avbeställning sker så innebär det ofta avbokningskostnader. Om det är en reguljär resa som planerats är kostnaden betydlig lägre än när det gäller en resa med inhyrt flygplan. Om en resa avbryts tillkommer kostnader för personal och eventuell inlånad extern personal så som sjukvårdspersonal som behöver medfölja då läkare gjort bedömningen att det är nödvändigt utifrån personens hälsa, säger Claes Nöjd, ställföreträdande chef på Kriminalvårdens nationella transportenhet.

LÄS MER: Om fallet med 37-åringen: Anmäler varandra för våld och hot

Men det är svårt att säga exakt vad de misslyckade utvisningarna har kostat Kriminalvården totalt. Myndigheten får årligen pengar från den europeiska gränskontrollbyrån Frontex som används för att finansiera vissa utvisningar. Det handlar om cirka nio miljoner kronor årligen som ibland finansierar hela resor men ibland bara en viss procent av den kostnaden. Med pengarna från Frontex borträknade är det ändå tydligt att miljonbelopp har betalats ut för utvisningar som inte har kunnat genomföras.

– Vårt uppdrag är att genomföra resor med människor, som oftast mot sin vilja, ska avvisas eller utvisas från landet. Dessa transporter ska ske på ett humant och säkert sätt för både klient och vår personal, samt i förekommande fall även medpassagerare. Som inom all statlig förvaltning ska det ske på ett kostnadseffektivt sätt, säger Claes Nöjd.

Under 2016 hade Kriminalvården utgifter på totalt 196 miljoner kronor inom sitt verksamhetsområde ”migration”. Summan har minskat något de senaste åren och enligt Kriminalvårdens egen analys är det en följd av fler resor görs inom Europa och en minskad bevakningsgrad vid utvisningarna. Totalsumman är i enlighet med de anslag myndigheten får från regeringen.

LÄS MER: Så dyr blev den misslyckade utvisningen

Det har tidigare konstaterats i interna rapporter att det finns en brist på helhetssyn och samarbete mellan Kriminalvården, Migrationsverket och Polismyndigheten. Under förra året pågick ett utredningsarbete och olika slags försök för att förbättra samarbetet mellan myndigheterna. I slutet av förra året redovisade myndigheterna sitt försöksarbete för regeringen och föreslog då bland annat samlokalisering av arbetet med utvisningar och en lagändring av sekretesslagstiftningen för att myndigheterna lättare ska kunna ha ett utbyte av relevant information.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!