"Inte ett korrekt beslut att utvisa"

Mannens advokat och frivilligorganisationer menar att 37-åringen som vistas i Märsta aldrig borde ha utvisats överhuvudtaget. Anledningen är hans två barn har uppehållstillstånd.

11 augusti 2017 08:00

LÄS MER: Tvångsutvisning med specialplan misslyckades

37-åringen kom till Sverige i september 2009 och har flera gånger ansökt om asyl. Den ursprungliga anledningen var hedersproblematik i hemlandet Jordanien, men de skälen avfärdade Migrationsverket och beslutade att han skulle utvisas.

37-åringen har under sina snart åtta år i Sverige främst arbetat som hantverkare med egen firma. Han har två barn från ett tidigare äktenskap som bor här. De är under 18 år och ska ha fått uppehållstillstånd i Sverige för drygt en månad sedan genom sin mamma som i sin tur har fått uppehållstillstånd genom ett nytt äktenskap.

LÄS MER: Så dyr blev den misslyckade utvisningen

När det stod klart för 37-åringen att barnen fått uppehållstillstånd lämnade han in en ansökan om ett så kallat verkställighetshinder för att utvisningsbeslutet skulle omprövas på grund av nya uppgifter eller skäl. Där ska mannen ha angett skälet familjeanknytning och det "nya" i uppgifterna består av barnens uppehållstillstånd.

Det är barnen som är huvudanledningen till att han vill stanna i Sverige.

– Barnen är mitt liv. Fråga vilken förälder som helst om de skulle vilja bli bortskickade från sina barn eller bortskickade från sina liv med jobb, vänner och familj, säger 37-åringen själv när UNT träffar honom på torsdagen.

Han berättar att han inte är rädd för att återvända till Jordanien. Han har inte varit där på så länge att han inte vet hur situationen är där nu. Hedersproblematiken var hans ursprungliga anledning för att komma till Sverige, men anledningen till att han nu vill stanna är att han vill vara med sina barn.

LÄS MER: Kriminalvården polisanmäler 37-åringen

Enligt mannens advokat och flera frivilligorganisationer som engagerat sig i ärendet bör barnens uppehållstillstånd ge 37-åringen rätt att stanna i Sverige, åtminstone till dess att hans nya asylansökan som kan lämnas in i september har behandlats. I september har det nämligen gått fyra år sedan Migrationsverket nekade hans förra asylansökan och då har man rätt att söka på nytt.

– I lagen står att huvudregeln i sådana här fall är att man då ska söka asyl utomlands vilket Migrationsverket anger som skäl för utvisning, men man kan beviljas särskilt undantag om det finns barn med i bilden, vilket det gör, säger David Karlsson, engagerad i Flyktinggruppernas riksråd.

David Karlsson framhåller särskilt barnens situation och hänvisar till FN:s barnkonvention, som slår fast att barn i så stor utsträckning som möjligt ska omvårdas av sina föräldrar och inte skiljas från föräldrarna mot sin vilja.

– Det här har redan orsakat ett enormt lidande för barnen som har riskerat att förlora en förälder, säger David Karlsson.

Även mannens advokat Roba Azzam framhåller barnens situation.

– Utifrån barnens perspektiv är det definitivt inte ett korrekt beslut med utvisning, säger hon.

Enligt Migrationsverket är det hypotetiskt möjligt att man beviljar ett verkställighetshinder på grund av att en persons barn fått uppehållstillstånd.

– Men vi gör alltid individuella bedömningar och det förutsätts att vissa krav är uppfyllda, bland annat att man ska ha styrkt sin identitet, är vårdnadshavare och har rätt till vårdnad om barnen. Men även om det är uppfyllt kan en ansökan avslås exempelvis på grund av lång illegal vistelse i landet eller att man har begått kriminella handlingar, säger Lisa Danling, presskommunikatör på Migrationsverket.

Vad som är orsaken i det aktuella ärendet kan hon inte gå in på, på grund av sekretess.

37-åringen ska inte ha fått information om när nästa utvisningsförsök ska göras. Det enda Migrationsverket ska ha sagt är att han ska sitta i förvar i Märsta i två månader framöver.

37-åringen kom till Sverige 2009

Den 37-årige mannen kom till Sverige via Frankrike i september 2009 och ansökte då om asyl. I enlighet med Dublinförordningen beslutade Migrationsverket då omgående att han skulle skickas tillbaka till Frankrike. Men mannen stannade kvar i Sverige och i april 2012 ansökte han om asyl på nytt och som skäl angav han skyddsbehov på grund av hedersrelaterade problem i hemlandet Jordanien. Migrationsverket bedömde att mannen inte hade tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd, enligt beslutet från 2012.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!