Rapporten är skriven av Johan Enfeldt, tidigare liberal landstingspolitiker i Uppsala, på uppdrag av tankesmedjan Arena Idé. Han konstaterar att kostnaderna för bemanningsföretagen inom Region Uppsala ökade med 113 procent på två år, strax efter att regionen inlett en kraftsamling för att göra sig oberoende av hyrpersonal. Orsaken finns i de ramavtal för bemanningsföretag som upphandlats.

– Politikerna har inte förstått hur marknadsmekanismerna fungerar. Annars hade avtalen sett annorlunda ut, säger Johan Enfeldt.

Resultatet är att regionerna skapat en parallell arbetsmarknad där bemanningsföretagen kan erbjuda sjuksköterskorna mycket högre löner och samtidigt ha utrymme till vinster i bolaget.

– I dag är villkoren för bemanningsföretag så fördelaktiga att det är lätt för dem att rekrytera personal från landstingen. Om man höjer risken och försämrar marginalerna blir det mindre attraktivt.

Är det inte marknaden som bestämmer priset för hyrpersonal?

– Landstingen är en del av den marknaden. I den senaste upphandlingen i Uppsala var det regionen själv som satte priset, säger Johan Enfeldt.

Bemanningsföretag kan möjligen ses som ett sätt att få mindre luft i organisationen och alltid betala för rätt mängd personal, men det löser inte personalbristen, menar Johan Enfeldt. "Att ett bemanningsföretag rekryterar tio sjuksköterskor och hyr ut till landstingen tillför inte vården någon ny kompetens alls. Det enda som händer är att kompetensen blir dyrare och att kontinuiteten för patienterna blir sämre", skriver han i rapporten, som innehåller flera kängor mot politikerna som han menar har abdikerat från ansvaret för frågan.

– Jag skrev den här rapporten efter att jag själv slutat som politiker. Min bild då var att det handlade om arbetsmiljö och kompetensbrist. Men i så fall hade inhyrningen inte ökat så snabbt och jag tänkte att det måste finnas andra mekanismer. Därför ville jag undersöka det närmare, säger Johan Enfeldt.

Emilie Orring (M) tillförordnad ordförande i regionstyrelsen och ordförande i regionstyrelsens utskott för personal, kompetensförsörjning och utbildning, säger att kritiken mot regionpolitikerna är orättvis.

– Jag tycker att vi har lyft de här frågorna. Vi har skärpt viteskraven om de inte kan leverera och tittat på en Skånemodell som innebär en kontinuerlig kvalitetspress på leverantörerna, säger hon.

LÄS MER: Akademiska mot nytt rekordunderskott

LÄS MER: Hyrsköterskor ökar på Ackis

LÄS MER: Hyrpersonalen ska bort

LÄS MER: Personalbrist fortsätter att pressa sjukhuset

LÄS MER: Skenande förlust för Akademiska