I fjol gjorde Akademiska sjukhuset ett rekordunderskott på 377 miljoner kronor. Redan efter årets två första månader visar årsprognosen ett underskott på 375 miljoner kronor.

– Även om vi har jobbat intensivt med kostnadsläget har vi ännu inte lyckats bryta det under årets första månader, säger Malin Sjöberg Högrell.

LÄS MER: 20 år av underskott

LÄS MER: Skenande förlust för Akademiska

Av underskottet på 375 miljoner kronor är den allra största delen personalomsättningar på 232 miljoner kronor. Enligt Malin Sjöberg Högrell finns det en rad åtgärder som måste genomföras både på kort och på lång sikt.

– Det allra viktigaste är att vi är en bra arbetsgivare för att på lång sikt få fast personal. På så sätt kan vi minska kostnaderna för hyrpersonal. Vi måste avlasta på akuten för att de ska få en dräglig arbetssituation där.

Hur ska ni kunna förbättra situationen och samtidigt göra det?

– På lång sikt kan det bli aktuellt med fler vårdplatser i Enköping eller att närvårdsteamet kan behandla folk i hemmen för att underlätta, säger Malin Sjöberg Högrell.

Samtidigt har sjukhusstyrelsen sett över ett förslag där man inte förlänger en del visstidsanställningar. Man ser också över om man måste tillsätta vakanta tillsvidareanställningar.

– Man får titta på varje tillsvidareanställning inom alla olika områden och se om de måste återbesättas eller inte. Det sker givetvis i en dialog med verksamhetscheferna då det inte får drabba vården negativt, säger Malin Sjöberg Högrell.

Akademiska har anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Går det att spara 125 miljoner samtidigt som man förbättrar situationen?

– Det är en enorm utmaning att göra det och svårt att svara på nu när vi fortfarande ser över alla olika möjligheter. Men samtidigt kanske vi måste investera och öka våra kostnader för att på sikt lösa situationen kring exempelvis vårdplatsläget.

LÄS MER: Akademiska anmäls till Arbetsmiljöverket

LÄS MER: Akut krisläge på akuten

Om man lyckas spara återstår att se. Enligt Malin Sjöberg Högrell finns nämligen alternativet att man kan förbättra vårdplatsläget genom att köpa vårdplatser av andra regioner.

– Det är dyrare för oss men det kommer att gynna situationen på exempelvis akuten och locka fast anställd personal. Det gör även att vi får mer personal till så kallad riks- och regionsjukvård där andra regioner betalar för den vård vi ger, säger Malin Sjöberg Högrell.

LÄS MER: Vårdplatskrisen värre än någonsin

LÄS MER: Sjukhuschefen: "Jag är allergisk mot stuprörstänkandet"