"Hyrpersonalen ska bort"

Akademiska sjukhusets ledning ska i september redovisa hur man ska nå en ekonomi i balans och minska behovet av hyrpersonal. Oppositionen vill ha snabbare besked.

15 juni 2018 07:00

I sjukhusledningens förslag till åtgärder ingår bland annat att stänga utskrivningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen behandlade planen för ekonomi i balans på tisdagens möte, men politikerna tog inte ställning till detaljerna i förslaget.

– Jag förstår att fackförbunden reagerar på förslaget. Ingen vill att utskrivningsavdelningen skulle behövas, men nu är risken att patienter blir kvar på vårdavdelningarna fast de inte borde vara där, säger Lina Nordquist (L), regionråd.

Alliansen yrkade att sjukhusstyrelsen kallas till extra möten under sommaren, vilket avslogs.

– Vi kan inte bara vänta i tre månader på att andra människor ska rapportera. Vi behöver veta hur den politiska ledningen ska lösa detta, säger Lina Nordquist.

LÄS MER: Krisläge på Ackis under våren

LÄS MER: Förlusten för Akademiska skenar

Vivianne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande, säger att alliansens förslag visar på bristande förtroende för sjukhusledningen.

– Vi har skärpt skrivningarna om att minska beroendet av hyrpersonal, som är den stora orsaken till underskottet. Vi kräver en genomlysning av hela sjukhuset för att se var det finns ett underskott. Det är ett omfattande uppdrag och sjukhusledningen måste få tid att genomföra det, säger hon.

Vänsterpartisten Sören Bergqvist var ensam om att kräva att minst 100 miljoner kronor tillförs Akademiska sjukhuset från region Uppsalas överskott.

– Jag tolkar de ständiga underskotten som att sjukhuset är underfinansierat. Vi har inte sagt nej till effektiviseringsåtgärder, men kräver att de pengarna ska gå tillbaka till vården, säger Sören Bergqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer