Så säger lagen om smygfilmning

UNT har rapporterat om den nya populära mobilappen Periscope som orsakat problem på flera skolor, men frågan är om det är förbjudet för elever att filma och fota andra elever och lärare utan deras medgivande.

26 januari 2016 13:35

Martin Brenner är jurist på Datainspektionen och han förklarar att lagstiftningen på det här området kan tyckas snårig.

– Det finns inget krav på samtycke när man fotograferar eller filmar på offentlig plats, du får exempelvis gå ut på gatan och ta en bild där alla människor som passerar syns och du får även ta den bilden i smyg, det är inte förbjudet eller straffbart.

LÄS MER: Elever som använder appen kan stängas av

Skolan är dock inte att betrakta som allmän plats, vilket ger skolor rätt att införa fotoförbud. Det är dock inte samma sak som att filmande via appen Periscope är straffbart, vilket rektorer i tidigare artiklar påstått.

Tiundaskolan i Uppsala är en av de skolor som infört ett totalförbud mot fotografering och filmning, med hänvisning till att bilder och filmer kan vara kränkande, att de lätt kan få spridning och att elever med skyddade personuppgifter kan komma med. Rektorn Torbjörn Kättström menar även att användandet av exempelvis appen Periscope kan vara brottsligt.

– Det är olagligt att smygfilma med ljud, vilket är det som sker när inte samtliga som är med på filmen har gett sitt medgivande.

Fyrisskolans rektor Runar Krantz resonerar på ett liknande sätt.

– Det är straffbart att lägga ut film utan de medverkandes samtycke, dessutom inkräktar det på undervisningen och det är obehagligt för lärarna att smygfilmas.

LÄS MER: Elever om Periscope

Enligt Martin Brenner på Datainspektionen stämmer det inte riktigt.

– Om du i smyg fotar eller filmar någon och delar med dig av materialet i sociala medier i syfte att kränka personen, då kan det vara i strid med personuppgiftslagen. För att det ska vara straffbart måste det däremot röra sig om spridande av känsliga personuppgifter.

Till känsliga personuppgifter räknas exempelvis politisk åskådning, hälsa och sexuell läggning. Enligt straffskalan kan överträdelser ge böter eller fängelse i högst sex månader, i grova fall upp till två år. Martin Brenner betonar att det är spridningen av materialet som är brottslig, inte själva fotograferandet eller filmandet.

LÄS MER: "Det är rätt att sätta gränser"

Det finns dock fall där själva fotograferingen är brottslig.

– För några år sedan införde man ett nytt brott i lagboken, kränkande fotografering, och där är det själva handlingen som är straffbar. Det som krävs för att det ska räknas som kränkande fotografering är att man i hemlighet, utan personens medgivande fotar eller filmar i en privat miljö, exempelvis i en bostad eller ett omklädningsrum.

Martin Brenner poängterar även att det finnsundantag som gör spridning av foton och film tillåten, även om de kan anses som kränkande enligt personuppgiftslagen.

– Personuppgiftslagen gäller för det första inte om du bara ska ha bilderna för privat bruk och inte sprider dem, men den gäller inte heller om du har journalistiskt ändamål.

Vad innebär journalistiskt ändamål?

– Det betyder att du vill använda materialet för att väcka opinion om till exempel ett missförhållande, du behöver alltså inte vara journalist för att kunna hänvisa till journalistiska ändamål.

Periscope

Mobilapplikationen tillåter den som har ett twitterkonto att direktsända film från sin egen mobiltelefon. Andra användare kan se, gilla och kommentera filmen i realtid. Filmerna och kommentarerna finns sedan kvar på sajten i 24 timmar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!