Polischefen: "Vi är för få"

Polisen låter definitivt inte kriminella ta kål på varandra. Men känslan av att det är så går att förstå. Det menar områdespolisen Martin Gunér. "Vi är ute för lite", säger han.

29 november 2018 13:00

– Hej, hej.

– Tjenare.

För Martin Gunér och Jonathan Oja är det viktigt att hälsa på folk de möter. Alla vi möter på författargatorna i Gränby hälsar trevligt tillbaka. De är områdespoliser och ska vara de som förebygger brott genom att finnas ute bland folk. Tyvärr är de ute för lite, tycker de. Kanske någon gång i veckan, om det inte är påkallat av en särskild händelse.

– Rikspolischefen har pekat ut områdespoliser som prioriterat och viktigt. Men det saknas resurser för det. Vi är för få, säger Martin Gunér, gruppchef.

Bland personer i den kriminella miljön som vi talat med finns bilden att polisen låter de kriminella ta kål på varandra. Det är så de tolkar att de bara ser poliser när det väl smällt, inte före. En näringsidkare jag möter i Gränby ger samma bild.

– Jag är arg på polisen. De är inte här förutom när det redan har hänt något, säger han.

Martin Gunér dementerar kraftfullt den bilden. Polisen gör allt de kan för att förhindra brott – med de resurser de har.

– Men jag förstår var den känslan kommer ifrån. Vi ska täcka många områden, inte minst Gottsunda som varit prioriterat. Men områdespoliserna är färre än vi ska vara och måste dessutom hjälpa till med andra saker. Det gör att vi inte har tillräckligt bra koll i dag, fast det är vi som ska skapa trygghet och förebygga brott, säger Martin Gunér.

Samtidigt poängterar både han och Jonathan Oja att polisen själv aldrig kommer att få bukt med kriminaliteten. Det är en fråga för hela samhället, tillsammans.

– I dag förväntar sig många att polisen ska göra allt. Men boenden i områden med problem har själva en stor möjlighet att vara med och påverka om de rör sig ute, pratar med folk och med oss om vad de ser och hör, säger Jonathan Oja.

Att det pågår så många utredningar samtidigt om grova brott är påfrestande för polisen, som samtidigt ska finnas ute bland invånarna och utreda alla andra typer av brott som inte räknas som grova.

Hur mår ni inom polisen i dag?

– Läget är ansträngt och har varit det en tid. Det märks i organisationen. Vi är för få för att klara allt, och vad vi missar då är framföralt det brottsförebyggande arbetet. Där har vi inte nått dit vi vill, säger Martin Gunér.

LÄS MER: "Rättssamhället håller på att tappa greppet"

Vi promenerar sakta mellan de låga gårdarna, som bokstavligen hamnat i skuggan bakom de nybyggda höga och stora husen längs Råbyleden. Vi passerar platsen där en man sköts och senare dog av skadorna tidigare i höstas. Martin Gunér har själv bott här i Gränby för flera år sedan. Han tycker inte att stadsdelen förändrats så mycket sedan dess. Den sociala oron går upp och ned i alla stadsdelar, beroende på vilka som bor där just nu, menar han.

När trenden är på väg åt fel håll i en stadsdel behöver polisen redan ha gjort sitt jobb där: varit på plats, lärt känna folk, stärkt det öppna samhället och stävjat tysthetskulturen. Det är det man inte kunnat göra tillräckligt mycket. Nu är nya poliser på väg in, men det kommer att ta sin tid innan de är så intrimmade att det innebär avlastning för andra, säger Martin Gunér.

– Om ett år hoppas jag att vi ska vara bättre på banan.

Så många områdespoliser finns det i regionerna

Enligt en rundringning till landets polisregioner som Sveriges Radio gjorde i somras ligger Region mitt där Uppsala ingår i mitten om man listar antalet områdespoliser per invånare i respektive region.

Stockholm: 80 områdespoliser, 29 480 invånare per områdespolis

Nord: 37 områdespoliser, 24 185 invånare per områdespolis.

Bergslagen: 43 områdespoliser, 20 086 invånare per områdespolis

Mitt: 48 områdespoliser, 19 238 invånare per områdespolis

Syd: 126 områdespoliser, 15 393 invånare per områdespolis

Väst: 160 områdespoliser , 12 560 invånare per områdespolis

Öst: 96 områdespoliser , 11 428 invånare per områdespolis

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri

Ämnen du kan följa