Ökade kostnader men mindre vård

Ett ekonomiskt överskott. Men förlust för Akademiska sjukhuset och primärvården. Samtidigt har länets invånare fått mindre vård för pengarna. Så ser resultatet ut för region Uppsala.

14 maj 2018 07:00

Region Uppsalas årsredovisning för 2017 som antogs av fullmäktige i slutet av april visar att ett totalt överskott för regionen. Det beror på ökade skatteintäkter och statsbidrag. Kostnaderna har ökat både jämfört med 2016 och med budgeten, bland annat till följd av ökade kostnader för inhyrd personal samt att lokalkostnaderna varit högre än beräknat.

Akademiska sjukhuset gick back med 205 miljoner kronor. Främst beror det på felfaktureringen som UNT berättat om tidigare. Sjukhuset hade skickat felaktiga räkningar till andra landsting som köpt vård på Akademiska sjukhuset. Det ledde till att man behövde betala tillbaka 111 miljoner kronor när det upptäcktes. Samtidigt hade man räknat med att de högre intäkterna var korrekta och använt de pengarna i verksamheten.

LÄS MER: Oppositionen underkänner: "Det behövs mer ordning och reda"

Trots att kostnaderna har ökat så har länsinvånarna fått mindre vård under 2017 än året före, både vid Akademiska sjukhuset och inom primärvården.

På Akademiska sjukhuset beror minskningen av vården framför allt på stängda vårdplatser till följd av sjuksköterskebristen.

Inom primärvården har både antalet läkarbesök och antalet besök hos sjuksköterska minskat vid vårdcentralerna jämfört med 2016. Enligt årsredovisningen beror det på fortsatt läkarbrist samt att den nya enhetstaxan gjort att patienterna oftare ringer vårdcentralen för rådgivning än de går dit för att träffa distriktssköterska eller sjuksköterska.

<p>Plus för regionen, minus för Ackis</p>

Region Uppsala gjorde totalt ett plus på 235 miljoner kronor för 2017.

Främst beror det på att skatteintäkter och statsbidrag varit 272 miljoner högre än budget.

Kostnaderna har ökat och Akademiska sjukhuset gick back med 205 miljoner kronor. Primärvården gjorde ett underskott på 30 miljoner. Lasarettet i Enköping redovisar dock ett överskott på 11,5 miljoner kronor.

Totalt gjordes 399 508 läkarbesök på vårdcentral, jämfört med 409 576 under 2016. 296 453 besök gjordes hos sjuksköterska på vårdcentralerna jämfört med 350 624 under 2016.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer