Region Uppsalas årsredovisning för 2017 som antogs av fullmäktige i slutet av april visar att ett totalt överskott för regionen. Det beror på ökade skatteintäkter och statsbidrag. Kostnaderna har ökat både jämfört med 2016 och med budgeten, bland annat till följd av ökade kostnader för inhyrd personal samt att lokalkostnaderna varit högre än beräknat.

Akademiska sjukhuset gick back med 205 miljoner kronor. Främst beror det på felfaktureringen som UNT berättat om tidigare. Sjukhuset hade skickat felaktiga räkningar till andra landsting som köpt vård på Akademiska sjukhuset. Det ledde till att man behövde betala tillbaka 111 miljoner kronor när det upptäcktes. Samtidigt hade man räknat med att de högre intäkterna var korrekta och använt de pengarna i verksamheten.

LÄS MER: Oppositionen underkänner: "Det behövs mer ordning och reda"

Trots att kostnaderna har ökat så har länsinvånarna fått mindre vård under 2017 än året före, både vid Akademiska sjukhuset och inom primärvården.

På Akademiska sjukhuset beror minskningen av vården framför allt på stängda vårdplatser till följd av sjuksköterskebristen.

Inom primärvården har både antalet läkarbesök och antalet besök hos sjuksköterska minskat vid vårdcentralerna jämfört med 2016. Enligt årsredovisningen beror det på fortsatt läkarbrist samt att den nya enhetstaxan gjort att patienterna oftare ringer vårdcentralen för rådgivning än de går dit för att träffa distriktssköterska eller sjuksköterska.