Akademiska svarar om fakturamissarna

Akademiska sjukhuset tog 125 miljoner för mycket betalt för såld vård under 2017. Nu flaggar man för att årets budget inte håller.

14 november 2017 15:00

Två av varandra oberoende fel i prissättning och systemhantering har gjort att Akademiska sjukhuset sedan början av 2016 har tagit för mycket betalt för vård som sålts till andra regioner och landsting. Sammanlagt rör det sig om runt 125 miljoner kronor som sjukhuset felaktigt har fakturerat sina kunder för.

– Det är ytterst beklagligt men det rör sig om stora volymer i det här flödet och det kan också förklara varför det har tagit tid att upptäcka. Med det sagt är jag den första att skriva under på att tidsaspekten är ett jätteproblem. Här är vi inte snabba nog men när vi väl identifierat problemet har vi agerat så snabbt vi har kunnat, säger Bo Strömquist, ekonomidirektör på Akademiska sjukhuset.

Är det rimligt att det tar 10 månader att upptäcka felfaktureringar i storleksordningen 100 miljoner kronor?

– Nej det kan man tycka. Jag önskar och vill se att vi upptäcker problem och kommer till åtgärd snabbare. Jag tycker själv att vi ska ställa högre krav och ha en bättre målsättning än så. Vi ska kunna fånga problem i den här omfattningen mycket snabbare, helt klart är det så.

Vad gäller budget kommer de felaktiga fakturorna göra att Akademiska sjukhuset inte möter sina ekonomiska mål. Sedan årsskiftet har man trott att intäkterna för såld vård har varit större än de faktiskt varit.

– Det här innebär att vi inte kommer nå det ekonomiska målet, sjukhuset har under större delen av året legat på en prognos att visa ett nollresultat. När vi kom till september hade registreringsfelet identifierats, då justerades prognosen och nu i oktober har vi justerat för det större felet.

För att komma till rätta med de 125 miljoner som sjukhusets vårdköpare felaktigt har fakturerats för, har sjukhuset varit tvungna att tillsätta en separat arbetsgrupp för att korrigera registreringen och återbetala fakturor.

– Fyra personer har arbetat med att registrera om alla händelser så det blir korrekt mot kund. Det är naturligtvis direkta insatser men jag bedömer inte att det har varit några extrema kostnader för att åtgärda de här problemen.

För att säkerställa att liknande fel inte inträffar igen har Akademiska sjukhuset inrättat nya rutiner och har infört en ny kontrollfunktion.

– Vi har säkerställt striktare rutiner och har skärpt den skriftliga beställningen av registreringen. Just det här systemfelet ska uteslutas men sen kan man inte utesluta att andra fel uppstår i framtiden.

De felaktiga fakturorna ska enligt Akademiska sjukhuset inte påverka enskilda patienter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kid Reslegård Svedberg

Ämnen du kan följa