"Det behövs mer ordning och reda"

Trots stora underskott för Akademiska sjukhuset gör region Uppsala totalt ett positivt resultat genom ökade statsbidrag. Men både opposition och majoritet säger att det behövs mer ordning och reda.

14 maj 2018 07:00

– Trots ökade kostnader har region Uppsala producerat mindre vård under 2017 jämfört med 2016. Vi får inte ut mer vård för de pengar vi sätter in eftersom vi har brist på personal, säger Stefan Olsson (M), regionråd.

Hur vill ni lösa det?

– Vi vill veta om det är möjligt att se över hur den summa vi i dag lägger på hyrpersonal kan användas för att satsa på dem som är kvar. Akademiska sjukhuset säljer också vård till omkringliggande län. Och om man kan få verksamheterna att fungera kanske man kan få loss resurser på detta sätt.

Även Lina Nordquist (L) är kritisk till hur majoriteten skött regionen.

– Det vi ser är att överbeläggningarna på Akademiska sjukhuset ökar för att det fattas personal. Och om punktmätningen stämmer har trycksåren ökat med 50 procent. Jag har svårt att se någon annan förklaring än att det är för lite personal och för hög stress.

Liberalerna vill att regionen tar in externa granskare från sjukhus där personalförsörjningen fungerar för att se vad region Uppsala kan göra bättre. Lina Nordquist nämner de så kallade magnetsjukhusen, en amerikansk ledarskapsmodell där omvårdnadskompetens finns på alla nivåer i sjukhuset, vilket bland annat lett till att man haft lättare att rekrytera fler sjuksköterskor än andra sjukhus.

Även från vänster kommer kritik.

– Jag hade önskat att man vågat satsa mer på ökad personaltäthet och bättre arbetsförhållanden. Med en ökad grundbemanning får vi en organisation som tål tillfällig frånvaro. Akademiska sjukhuset går med underskott år efter år och får ingen kompensation för att vända det. Vi har föreslagit en skattehöjning med 20 öre som skulle ge 165 nya miljoner, säger Sören Bergquist, regionråd för Vänsterpartiet.

Majoriteten håller till viss del med om kritiken.

– Det är bara att vara ärlig och säga att det behövs en tydligare struktur. Det är inte bara felfaktureringen som gör att Akademiska sjukhuset gör ett underskott, det är också ytterligare 80 miljoner där man trodde att man hade ytterligare resurser, säger Börje Wennberg (S), ordförande i regionstyrelsen.

I det stora hela ser han fjolårets underskott för sjukhuset som en tillfällig dipp.

– Jag ser detta som ett hack i kurvan som beror på att rutinerna brustit, säger Börje Wennberg.

Han medger att kösituationen försämrats något.

– Vi har haft vissa problem med personalrekryteringen. Och där har vi vidtagit åtgärder som till exempel full lön under utbildning till specialistsjuksköterska. Men vi måste vara ärliga och säga att vi har en del utmaningar här. Och jag förstår hur det låter från oppositionen. Jag hade kanske sagt samma sak om jag varit i deras situation, säger Börje Wennberg.

Malena Ranch (MP), regionråd och ordförande i vårdstyrelsen, säger att den minskade vårdproduktionen inom primärvården är ett problem.

– Det är allvarligt och något som primärvårdens ledning tagit tag i. Nu tittar man på detaljnivå vad det är som gör att det i vissa delar görs färre besök per anställd och arbetsdag än för två år sedan.

Varför har ni inte gjort det tidigare?

– I samband med att primärvården gjorde ett underskott i fjol upptäcktes när man tittade noggrannare på varje enskild vårdcentral att vi faktiskt haft en minskad produktivitet för vissa typer av besök. Det är en lärdom att vi måste ha den detaljkunskapen för att kunna sätta in rätt åtgärder. Tidigare har man bara tittat på en övergripande nivå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer