Ingen ny utredning av BUP trots kritiken

Redan i höstas fick BUP och ansvariga politiker hård kritik i en utredning för bristande tillgänglighet. Ändå väljer politikerna nu att inte göra den fördjupade granskning som utredarna sa är nödvändig.

8 april 2019 20:00

* En påtaglig risk för patienternas säkerhet.

* Låg patientnöjdhet.

* Oklar organisation och oklart ansvarstagande.

* Tecken på att tillgängligheten inom psykiatrin för barn och unga försämras snarare än förbättras.

Det är slutsatserna i den externa granskning som i höstas gjordes på uppdrag av regionens revisorer och som UNT skrivit om tidigare. Granskarnas slutsats är att det finns ett behov av en fördjupad granskning, vilket också revisorerna ställde sig bakom.

Den psykiska ohälsan är ett av de prioriterade områden för den blågröna majoritet som styr Region Uppsala. Det säger sjukhusstyrelsens ordförande, regionrådet Malin Sjöberg Högrell (L) .

– Vi vill satsa på det här och lägger 200 miljoner om året på området, säger hon.

Men i slutet av mars beslutade hon och sjukhusstyrelsen att inte gå den väg som både de egna politiska revisorerna och de externa utredarna pekat ut. Det blir alltså ingen fördjupad granskning trots de allvarliga bristerna som påtalats. I sjukhusstyrelsens svar till revisorerna står i stället att det redan pågår en rad utredningar och utvecklingsarbeten kring tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin, och att det är effektivare att fullfölja dem än att starta ännu en utredning.

En av de saker som är på gång är att regeringens nationella samordnare inom området psykisk hälsa, Kerstin Evelius, just nu utreder Region Uppsalas insatser för att lyfta barn- och ungdomspsykiatrin.

– Vi ska få en delrapport i maj och en slutrapport i augusti. Vi har satsat på en rad åtgärder för att förbättra läget och vi vill veta vilka åtgärder som fungerar bäst och att vi gör rätt saker, säger Malin Sjöberg Högrell.

Hon lyfter fram de samtalsmottagningar som öppnat i alla regionens kommuner, som ska göra det lättare för unga att få en snabbare kontakt med psykiatrin.

– Vi ser att fler hittar dit och det är bra. Men än finns köer och alla problem är inte lösta med de här mottagningarna.

Cecilia Forss (M) är en av regionens revisorer. Hon är inte nöjd med att ansvariga politiker inte hörsammat förslaget om en fördjupad granskning.

– Det är egentligen inte min uppgift som revisor att reagera på sjukhusstyrelsens beslut, men man kan väl säga att vi har hört det här förr, att det är bra saker på gång. Ändå har det bara blivit sämre, säger hon.

LÄS MER: All väntan har gjort att Amanda mår sämre

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!