Hård kritik mot BUP i Uppsala

Långa väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län är fortsatt ett problem, och politikerna har inte agerat tillräckligt mot det. Det menar externa utredare.

29 januari 2019 20:56

Det är i en konsultgranskning som det framkommer hård kritik mot BUP: resurserna är för små sett till ett ökande söktryck, organisationen är oklar – både när det gäller tjänstemän och politiker, och låg tillgänglighet för patienterna är fortsatt ett problem och utgör en "påtaglig risk för patientsäkerheten". I september 2018 fick 33 procent av patienterna en första bedömning genomförd inom 30 dagar. Rapporten ställer det mot 94 procent i Stockholm och 63 procent i Västra Götaland.

SVT Uppsala var först med att berätta om utredningen, som också visar att andelen nöjda patienter är låg i Uppsala jämfört med i landet som helhet. När det gäller patienternas helhetsintryck ligger Region Uppsala näst sämst av samtliga regioner.

I de intervjuer som utredarna gjort pekar många på ett kraftigt ökat antal patienter som ett skäl till den dåliga tillgängligheten, men även bristande styrning och ledarskap. Personalmässigt ska dock läget ha stabiliserats påpekar rapporten.

LÄS MER: Facket kräver åtgärder om BUP

Det är Region Uppsalas politiska revisorer som beställt granskningen. En av revisorerna är Cecilia Forss (M).

– Tanken var att vi skulle gå vidare med en fördjupad studie. Men slutsatserna är så tydliga att det inte är säkert att det behövs, säger hon.

Ordförande i sjukhusstyrelsen Malin Sjöberg-Högrell (L) säger att kritiken är "väldigt allvarlig".

– Vi vill utreda hela vårdkedjan från primärvården till BUP. Vi måste hitta flaskhalsarna, säger hon.

Idén är att styra om mer vård till primärvården för att lätta på trycket hos BUP. Med minskat söktryck minskar också behovet av att öka resurserna till BUP. Samtidigt kan tillgängligheten öka.

– Det är inte acceptabelt att barn och föräldrar få vänta så här länge, säger Malin Sjöberg-Högrell.

UNT har i en rad artiklar granskat psykiatrin och BUP och för ett år sedan rapporterade vi att krafttag skulle tas för att korta väntetiderna.

Varför har det inte hänt något trots alla löften?

– Ja, det förstår jag verkligen att man frågar. Jag ser det som ett betyg på förra politiska styret. Vi har precis tillträtt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Skeri