Heroinmissbruk bland ensamkommande i Uppsala

Runt ett 90-tal ensamkommande ungdomar i Uppsala använder heroin och misstänks svara för en stor del av personrånen. Det hävdar Uppsalapolisen som beskriver arbetsuppgiften som övermäktig.

11 februari 2017 09:05

Ett 30-tal afghanska ensamkommande flyktingungdomar i Uppsala har medgett att de är starkt beroende av heroin. Ytterligare ett 60-tal ensamkommande från Afghanistan har genom provtagningar och samtal påvisats missbruka heroin.

Detta enligt en rapport som Uppsalapolisens gatulangningsenhet sammanställt i dagarna.

– För att finansiera sitt heroinmissbruk ägnar sig flera av de här personerna åt personrån. Det uppger Daniel Larsson, kommissarie vid Uppsalapolisen.

Han betonar att bland de personrån i Uppsala som begås av ensamkommande asylsökande inte enbart finns afghaner utan även marockanska vagabonderande gatubarn.

– Personer i den marockanska gruppen är ofta multikriminella men hur många av dem som är inne i ett missbruk vet vi inte.

Daniel Larsson saknar statistik över hur stor andel av personrånen i Uppsala som begås av ensamkommande men tror att det rör sig om majoriteten av samtliga ärenden under det senaste året.

Varför tror du det?

–  Bland annat utifrån vilka personer vi gripit för rånen. Jag baserar det även på uppgifter om signalement och tillvägagångssätt. I många fall begås rånen trots att man bara kommer över mindre värden, exempelvis någon klocka eller en halskedja. Men det räcker till en kapsel rökheroin som kostar runt 200 kronor. Rån med så låga värden på bytet har vi inte tidigare sett i den här utsträckningen i Uppsala, säger Daniel Larsson.

Han betonar samtidigt att den stora gruppen ensamkommande inte förekommer i missbrukssammanhang utan går i skolan och sköter sig.

Läs mer: Droger ett sätt att dämpa ångest

Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet polisanmäldes 121 personrån i Uppsala under 2016. Det är en viss ökning sedan 2015 (106 anmälningar) och 2014 (89 anmälningar). Å andra sidan sattes en toppnotering med 122 anmälda personrån år 2011, långt innan den senaste tidens flyktingtillströmning.

Daniel Larsson är bekymrad över situationen av flera anledningar. Dels för att den nya gruppen missbrukare använder heroin, vilket är starkt beroendeframkallande.

– De här personerna missbrukar rökheroin, ett preparat vi inte haft några större problem med i Uppsala på många år. Uppsala riskerar nu att få en stor grupp missbrukare som kommer att ha mycket svårt att lämna sitt beroende under lång tid framöver.

Ett annat problem enligt polisen är att rånutredningarna tar stora resurser då ett enda förhör kan kräva samtidig närvaro av polis, advokat, tolk, god man och socialtjänst.

– Rättssystemet håller på att överhopas av det här. Inom polisen hade vi en ansträngd situation redan tidigare men nu hinner vi inte alls med. Vi prioriterar personrån med följden att det ibland kan dröja innan vi hinner åka på larm om sådant som lägenhetsbråk, trafikolyckor och snatterier, säger Daniel Larsson.

Enligt honom har heroinproblemen ökat sedan i somras och han befarar att området vid Resecentrum i Uppsala håller på att förvandlas till en drogscen. Det finns tecken på att narkotika byter ägare i p-hus, hissar och prång.

Läs mer: Svenskt asyllotteri gör unga flyktingar sjuka

Vad tycker du ska göras åt situationen?

–  Det behövs en myndighetsövergripande grupp med bland annat polis och socialtjänst som tar ett gemensamt grepp om frågan och arbetar långsiktigt. Varje missbrukares behov behöver kartläggas och sedan krävs såväl individuella insatser som uppföljningar. Vi måste sätta oss ner och diskutera igenom frågan.

<p>Ger kraftigt beroende</p>

Heroin är starkt vanebildande. Oftast injiceras preparatet och beroendet kan uppstå redan efter ett fåtal doser.

Allt större doser krävs för att uppnå samma effekt. Abstinensen ger kraftiga kroppsliga och mentala symtom.

Överdosering kan leda till död i andningsförlamning.

På senare år har bruket att röka heroin ökat, bl.a. för att slippa smittspridning från sprutorna.

Toleransökningen får många rökheroinister att övergå till injektionsmissbruk för att få avsedd effekt.

Heroinberoendet är så starkt att risken för återfall efter avslutad avgiftning är mycket stor.

Källa: Nationalencyklopedin

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!