Svenskt asyllotteri gör unga flyktingar sjuka

Den senaste veckan har sju afghanska ungdomar försökt ta sina liv i Sverige.

9 februari 2017 16:00

Alla var ensamkommande barn och ungdomar, pojkar. Tre lyckades avsluta sina liv. En hade försökt flera gånger tidigare. Nu hade han fått sin ålder uppskriven, vilket bara betydde en sak: utvisning.

Samtidigt vittnar Rädda Barnen om att jourlinjen för ensamkommande plötsligt är så överbelastad att man inte hinner med alla samtal.

Många unga afghaner i Sverige väntar på att skickas till ett okänt land vars regering inte kan garantera ett säkert mottagande. Många med afghanskt medborgarskap är dessutom uppväxta, kanske till och med födda, i Iran. De känner inte Afghanistan.

Tidigare fick barn upp till 18 år permanent uppehållstillstånd om det saknades ordnat mottagande i landet där de var medborgare. I fjol ändrades praxis, så att 17-åringar fick ”uppskjuten verkställighet”: ett besked om att de skulle lämna landet på 18-årsdagen.

Nyligen kom förslag till nya regler i sommar: ensamkommande barn får stanna i Sverige när de fyller 18 — om de går på gymnasiet. Vad som ska ske sedan är dock oklart. Ska de förpassas från landet med studentexamen och flytande svenska i bagaget?

Just nu tar svenska kommuner ”hem” ensamkommande som utlokaliserats till andra kommuner. De rycks med kort varsel upp från familj/boende, skola och kompisar. De vet inte vad som väntar på kort och lång sikt, och många ser inget hopp. Det kan bli ett uppbrott för mycket.

De ständigt skiftande reglerna gör tillvaron till ett lotteri. Bingo, du råkade komma just den månaden. Men din kompis anlände just när vi bytt praxis, så tyvärr… Till detta kommer godtyckliga åldersuppskrivningar och medicinska åldersbestämningar utan säkra resultat.

Schackrandet med unga ensamma flyktingar är cyniskt, orättvist och icke rättssäkert. Visst finns det de som friserat sin ålder och säger att de agerat i desperation. Många har upplevt trauman, gjort ofattbara uppoffringar och utsatts för övergrepp. Flyktingbarn hamnar lätt i klorna på hallickar, slavdrivare och knarklangare.

2013 var cirka 800 flyktingbarn försvunna i Sverige. Till skillnad från när en infödd svensk ungdom försvinner så letar polisen och Missing people inte efter unga flyktingar. Det sägs ofta att de försvunnit ”frivilligt” – som om det vore skäl att inte leta efter barn.

I fjol var siffran över ensamma försvunna flyktingbarn över 1 800.

Ingen vet ens hur många av dessa unga som verkligen har begått, eller försökt begå, självmord i Sverige. Varken kommuner eller boenden har skyldighet att rapportera. ”Det tyder på att man inte tar det på allvar”, säger Ensamkommandes förbunds ordförande Omid Mahmoudi till TT.

Det finns bara ett svar på frågan vad rättsstaten Sverige borde göra med de unga ensamkommande afghanerna: Utfärda amnesti!

SigneratMaria ­Ripenberg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!