Droger ett sätt att dämpa ångest

Uppsala kommun klarar inte att hantera ensamkommande som lever illegalt eller är placerade här av andra kommuner. Stockholmspolisen förstärker för att klara trycket.

11 februari 2017 10:05

Socialförvaltningen i Uppsala är medveten om problemet med ensamkommande unga som missbrukar och att det växer. Avdelningschef Ann-Christine Dahlèn känner dock inte till polisens uppgifter om att ett 90-tal ensamkommande i Uppsala ska använda heroin och att flera begår brott för att finansiera sitt missbruk.

– Vi jobbar bara med de ensamkommande som vi har ansvar för och i den gruppen finns inte så många med missbruksproblem. Majoriteten måste ha placerats här av andra kommuner eller vistas här ändå, säger hon.

Socialtjänsten jobbar nära polisen med gruppen främst genom sin uppsökande verksamhet på helger, kvällar och genom att nattvandra etc. När de kommer i kontakt med ensamkommande som missbrukar kontaktas polisen, hemkommunen eller Migrationsverket.

– Själva problematiken är svår när personer inte får stanna i landet och avbryter en pågående behandling. När det börjar handla om missbruk av tyngre droger så behövs helt andra typer av insatser, säger Ann-Christine Dahlèn.

Situationen i Uppsala är en del av ett problem som finns över hela landet. Det berättar Christian Frödén vid gränspolisen. Han jobbar sedan flera år med uppsökande verksamhet mot ensamkommande i Stockholms riskmiljöer.

– Vi ser en oroande utveckling där fler använder droger - när det gäller heroin är det främst ensamkommande från Afghanistan. Det är en liten grupp men den växer. Man ska komma ihåg att de allra flesta inte missbrukar och är mycket studiemotiverade, säger Christian Frödén.

Han ser en tydlig koppling mellan missbruk och avslag i asylprocessen.

–  De allra flesta har fått avslag eller riskerar att få det. Att åka tillbaka till Afghanistan upplevs som mycket farligt bland afghanerna, bland annat för att de anses ha tagit till sig en västerländsk livsstil. Många kommer från folkgruppen hazarer som står längts ned på samhällsstegen och riskerar ännu mer våld och övergrepp. De ser utvisning som en dödsdom och dämpar sin ångest med droger.

Enligt Christian Frödén kommer de från olika delar av Afghanistan eller från Iran där många växt upp. I Stockholm försörjer de sig främst genom stölder. Vissa genom prostitution. Det inte ovanligt att ensamkommande missbrukare från Uppsala köper sitt heroin i Stockholms centrum.

Polisen jobbar uppsökande tillsammans med personal från socialförvaltningen för att kunna nå gruppen.

Lyckas ni?

– Ja, vi fångar upp ungdomar som är på väg in i kriminalitet eller missbruk och kan efter lagföring länka dem vidare till rätt hjälp och stöd. Vi förstärker våra resurser både polisiärt och inom socialtjänsten, säger Christian Frödén. Däremot är det mycket svårt att motivera en ungdom som fått avslag och skall utvisas.

Vad händer då i Uppsala?

– Vi följer utvecklingen och för samtal med aktörer som polisen, landstinget och Migrationsverket. Det här är inget vi klarar att möta på egen hand, säger Ann-Christine Dahlèn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Lindström