Grannens träd kan bli ditt ansvar

Stormen Alfrida lämnade flera fallna träd efter sig och försäkringsbolag är nedringda. Enligt Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, kan en storm leda till komplicerade försäkringsärenden.

3 januari 2019 11:00

Just nu pågår ett intensivt röjningsarbete runt om i hela länet, samtidigt som försäkringsbolagen blir nedringda, efter stormen Alfrida som slog till i länet rejält under natten mot onsdagen.

Peter Stark berättar att en villaförsäkring generellt täcker de flesta skador om ett träd eller en flaggstång faller över ett hus. Det gäller oavsett om det blåst storm (21 M/sek) eller inte. Självrisken vid en storm ligger mellan 1500-3000 kronor.

Men det kan finnas undantag. Exempelvis om grannens träd faller ner på din tomt.

– Om en grannes träd fallit och skadat något kan grannen bli den som får ersätta skadan. Men det kan vara oerhört svårt att bedöma om grannen varit oförsiktig och vållat skadan. Ett exempel på oförsiktighet är att låta ett ruttet träd stå kvar, säger Peter Stark.

Detsamma gäller vid bilskador.

– Med en vagnskadeförsäkring får du alltid ersättning för bilskador. Men om ett nedfallet träd eller takpannor från grannfastigheten skadar din bil är det svårt att få ersättning för vagnsskadesjälvrisken. Grannen kan bara bli ersättningsskyldig om denne varit vårdslös men det kan vara svårt att bevisa om det blåst storm, säger Peter Stark.

Vid skador inne i huset gäller hemförsäkringen för lösöret om man kan bevisa att skadorna är orsakade av stormen. När det gäller tomtskador lyder rådet att noga kolla sina villkor hos försäkringsbolaget.

– I de flesta villaförsäkringar står det att byggnader - som förråd och friggebodar - ersätts vid skada. Men i andra försäkringar står det bara "bostadshus" och då kan ens förråd och friggebodar stå utan skydd. I vissa fall kanske bara försäkringen gäller vid brand eller översvämning. Det är viktigt att kolla sina villkor, säger Peter Stark.

För att ytterligare stormsäkra sin villa och tomt kan man teckna en allriskförsäkring.

– Man kan teckna försäkringar för plötsliga och oförutsedda händelser men det är inte alls givet att exempelvis staket, växthus eller buskar och häckar skyddas av försäkringen. Men det ökar i alla fall möjligheterna att ersättas.

Bor man vid vatten kan en av de allvarligaste stormskadorna vara översvämningar.

– Försäkringen gäller men det blir högre självrisk. En del bolag har en självrisk på 10 000 kronor medan andra har en självrisk på 10 procent av det totala skadebeloppet. Det varierar men kan bli ett stort problem, säger Peter Stark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!