Så ersätts du vid stormskador

Skador på villor och fritidshus som orsakats av storm ersätts ofta via hemförsäkringen. Trasiga staket och växhus ersätts i regel inte.

2 januari 2019 10:52

Samtidigt som stormen Alfrida drog vidare från Uppland började skadeanmälningarna ticka in till försäkringsbolagen. Men vad gäller vid skador som orsakats av storm?

– Faller det ett träd eller en flaggstång över huset täcker hemförsäkringen ersättningen för skador på huset och skador i huset, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar i Uppsala.

Villkoren för skador på hus och fritidshus till följd av en storm är snarlika för de olika försäkringsbolagen.

– Vad gäller villkor så ersätter villa- och fritidshusförsäkringen skador på byggnad och egendom som en direkt och oundviklig följd av att byggnaden blåser eller slås sönder av storm (minst 21 m/sek) eller av flaggstång eller träd som blåser omkull vid lägre vindstyrka. Ytliga skador/skönhetsfel ersätts inte. Med vår mest omfattande försäkring kan man även få viss ersättning för tomtmark som blåser sönder. Saker som staket, växthus och liknande ersätts inte, svarar Caroline Starck, informationschef på försäkringsbolaget If via mejl.

– Alla skador både på hus och inventeratier som skadas i samband med en storm täcks av försäkringen, säger Håkan Franzén, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Redan under onsdagsförmiddagen började det komma in skadeanmälningar till försäkringsbolagen.

– Vi har fullt upp och det verkar vara en hel del i Uppland och längs Upplandskusten. Det handlar både om strömavbrott, bortblåsta takpannor och en del träd över byggnader, säger Carolina Starck.

– Det har redan kommit in en del anmälningar, men sannolikt kommer det bli fler, svarar Susanne Fagerberg på Länsförsäkringar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson