Erkänner brister i skolutredningen

Den förskola i Uppsala som tvingades stänga akut fick nyligen motta kritik av Arbetsmiljöverket. Nu erkänner förskolans verksamhetsansvarige att hanteringen av händelsen varit felaktig.

10 juli 2019 17:00

UNT har tidigare rapporterat att en förskola akut tvingades stänga i september 2018. Det skedde med anledning av att en förälder till ett barn med speciella behov på förskolan uppträtt aggressivt mot personalen. När Arbetsmiljöverket undersökte förskolan kritiserade myndigheten att förskolan inte gjort någon utredning av händelsen. Nu tar den verksamhetsansvariga, även kallad huvudmannen, till sig kritiken.

– De har helt rätt i det. Vi har sammanställt allt och har väldigt mycket dokumentation över vad som hänt men inte gjort en sådan sammanställning på det sättet de vill ha, säger han.

Problemen startade långt innan förskolan, som drivs i privat regi, tog till den drastiska åtgärden. Barnet började på förskolan efter sommaren 2018, och trots att extrapersonal tillsattes för att se till barnets behov kunde inte situationen hanteras. Huvudmannen beskriver personalens situation under perioden som "eländig".

– De som jobbar i verksamheten har i många fall varit med i flera decennier och aldrig varit med om något liknande. Vi har rutiner för att hantera svåra situationer men det här gick bortom det.

Efter att förskolan hållit stängt i tre dagar kom inte barnet tillbaka. Enligt huvudmannen återgick verksamheten till det normala efter att barnet slutat.

Vidare anmärkte Arbetsmiljöverket på "brister i de anställdas möjligheter att kalla på snabb hjälp vid en situation som kräver det" samt att "anställda har utsatts och kan komma att utsättas för starkt psykiskt påfrestande situationer".

– Att det här hände berodde inte på vår organisation utan på den här speciella situationen. Men att vi ska ha så god beredskap som möjligt för att klara av alla sorters problem är givetvis vår ambition, säger förskolans huvudman.

Arbetsmiljöverket gör en ny inspektion på förskolan i oktober. Då lovar huvudmannen att en korrekt utförd utredning ska finnas tillgänglig.

LÄS MER: Förälder fick skolan att stänga – utredde aldrig

LÄS MER: Förskola har tvingats att stänga akut

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Weimer