Förälder fick skolan att stänga – utredde aldrig

Förskolan tvingades stänga efter att en förälder uppträtt olämpligt och skrämt personalen. Nu kritiserar Arbetsmiljöverket skolans hantering av situationen.

10 juli 2019 10:00

I september 2018 tog förskolan till den drastiska åtgärden sedan en förälder till ett barn på förskolan betett sig aggressivt mot personal. Bland annat ska föräldern vägrat lämna verksamheten under tiden hennes barn vistas där. Personalen svarade med att vägra gå till jobbet. Med bakgrund i det inspekterade Arbetsmiljöverket nyligen verksamheten. I rapporten konstaterar myndigheten att skolan "inte gjort någon utredning med anledning av den allvarliga händelse som inträffade i er verksamhet i september 2018, då en person med rättshaveristiskt beteende utsatte era medarbetare för stark psykisk påfrestning."

Skolan får även kritik för att det finns brister i de anställdas möjligheter att kalla på snabb hjälp vid en situation som kräver det. Dessutom anmärker Arbetsmiljöverket på att anställda har utsatts och kan komma att utsättas för starkt psykiskt påfrestande situationer. I längden kan det leda till hög arbetsbelastning och ohälsa, enligt rapporten. Samtidigt saknas det en handlingsplan för liknande situationer.

UNT har försökt nå förskolans chef, som har avböjt att kommentera och hänvisat till förskolans huvudman. Denne har inte gått att nå. När incidenten uppdagades sa förskolechefen följande till UNT:

– Vi har hamnat i en situation där vi inte kan garantera en rimlig arbetsmiljö för vår personal. Det är i nuläget omöjligt att bedriva en pedagogisk verksamhet på ett måluppfyllande sätt. Därför stänger vi förskolan.

LÄS MER: Förskola har tvingats att stänga akut

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Weimer