Förskola har tvingats att stänga akut

En förskola i Uppsala har akut tvingats stänga. Rådande arbetsmiljö uppges vara så dålig att förskolan inte kan garantera en god omsorg för sin personal.

19 september 2018 20:07

Sent på tisdagskvällen fick ett antal föräldrar till barn vid en förskola i Uppsala meddelandet att det inte blir någon förskola under onsdagen. Verksamheten håller stängt då arbetsmiljön på förskolan bedöms vara så dålig att personalen inte kan utföra sitt jobb.

Enligt vad UNT erfar ska orsaken vara en förälder till ett barn på förskolan. Föräldern ska vägra lämna verksamheten under tiden hennes barn vistas där. I stället stannar hon på förskolan hela dagen, försöker styra personalen i deras arbete och ska vid tillfällen ha uppträtt med en så aggressiv attityd mot anställda att de nu vägrar gå till jobbet.

Ansvarig chef för förskolan, som bedrivs i privat regi, bekräftar för UNT att förskolan håller stängt.

– Vi har hamnat i en situation där vi inte kan garantera en rimlig arbetsmiljö för vår personal. Det är i nuläget omöjligt att bedriva en pedagogisk verksamhet på ett måluppfyllande sätt. Därför stänger vi förskolan.

Men orsaken till personalens ohållbara arbetsmiljö vill chefen inte uttala sig om.

– Av princip kommenterar vi inte något som rör enskilda personer, varken barn eller vuxna.

Förhoppningen är att kunna öppna förskolan på måndag igen. Föräldrar till barnen blev under onsdagen kontaktade av förskolechefen för att informeras om läget.

– Vi förstår att många frågor kommer kvarstå även efter att vi pratat med föräldrarna. Samt att stängningen innebär problem för många inblandade, men i dagsläget ser vi ingen annan lösning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Adam Sjöberg/Oscar Magnusson