De tvingas plocka ner solcellerna

Beskedet från kommunen var att Örjan Simonson inte behövde något bygglov. Men två år senare, kom ett krav att solcellerna på taket måste plockas ner, annars hotar vite.

7 april 2019 07:00

Örjan Simonson och Silke Neunsinger, som bor i Kungsgärdet i Uppsala, var medvetna om att byggreglerna skulle kunna ställa till problem. Enligt detaljplanen för området ska taken vara röda. Därför, berättar Örjan Simonson, var de noga med att fråga ordentligt, både muntligt och skriftligt, om det var tillåtet att sätta upp solceller på taket. Beskedet från kommunens handläggare, både via telefon och i ett e-postmeddelande, var att något bygglov inte behövdes.

Senare visade det sig dock att det skriftliga beskedet från bygglovshandläggaren på kommunen inte var tillräckligt. Under 2018, två år efter kommunens besked om att de inte behövde något bygglov, fick kommunen en anonym anmälan om familjens solceller. Det ledde till ett föreläggande med krav på att plocka ner solcellerna. Kravet var förenat med ett hot om vite på 150 000 kronor plus 50 000 kronor per månad om Örjan Simonson och hans fru inte följer kommunens beslut.

– Vi är jättearga över att man gör på det här sättet. Tillbyggnader och annat förändrar karaktären mer permanent än solceller som monterats på takpannor som fortfarande ligger kvar. Plan- och byggnadsnämndens beslut går helt emot målet med en energiomställning för klimatets skull, säger Örjan Simonson

Familjen har nu överklagat beslutet till mark- och miljödomstolen.

– När man producerar egen el med solceller rimmar mycket bättre med hur området fungerade när det bygges, där självförsörjning och egenproduktion var centrala inslag i egnahemsrörelsen, säger Örjan Simonson.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger att det första beskedet från kommunen inte är ett gynnande beslut som kommunen måste stå fast vid. Däremot är det uppenbart, menar han, att kommunen lämnat felaktig information.

– Det är sannolikt skadeståndsgrundande enligt skadeståndslagen. Därför kan fastighetsägaren begära ersättning för den skada han lidit, säger Olle Lundin.

LÄS MER: Regler om takfärg hinder för solceller

LÄS MER: Minskade krav på bygglov för solceller

LÄS MER: Striktare syn på solceller i Uppsala

Yvonne Fredriksson, chef för kommunens bygglovsavdelning, säger att detaljplanens bestämmelser gäller.

Varför fick Örjan Simonson besked om att det inte behövdes något bygglov?

– Bygglovsinfo har inte gjort fel. De har informerat lite för lite. Man får sätta upp solceller utan bygglov, och den informationen var riktig. Däremot måste man förhålla sig till bestämmelsen om röda takpannor. Det var där det blev fel, och man hade kunnat lämna ytterligare information.

Ska man inte kunna lita på beskeden från kommunen?

– Det är klart att man ska kunna förlita sig på de besked man får. Det är samtidigt inte så enkelt att ha koll på allting. Vi har uppmärksammat den här frågan och informerar internt så att alla frågor får ett så korrekt svar man kan önska.

I det här fallet frågade de specifikt om detaljplanens bestämmelse om takfärg hindrade solceller. Varför svarade inte handläggare korrekt då?

– Jag är inte 100 procent insatt i vad som uppkom i frågeställningen.

Ironiskt nog ligger ett av flera hus i området som har bytt färg på hela taket snett över gatan från huset där Örjan Simonson bor.

Varför stoppar man solcellerna när det finns flera hus i området där hela taket är svart?

– Bara för att det begåtts misstag tidigare så ska man inte begå samma misstag igen.

Varför har ni inte skickat ut förelägganden till dem som bytt färg på taket?

– Jag har inte varit ute på plats själv och jag vet inte om det har blivit preskriberat, säger Yvonne Fredriksson.

<p>Uppsala leder solcellsligan</p>

Den 1 augusti ändrades plan- och bygglagen så att solceller som sätts utanpå en byggnad och följer byggnadens form inte behöver bygglov.

Enligt den nya lagparagrafen gäller undantaget från bygglov inte om kommunen i detaljplanen har bestämt att solceller kräver bygglov eller huset eller området anses vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

I Uppsala finns 716 solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet, vilket är det högsta antalet i landets kommuner. Räknar man den installerade effekten ligger Uppsala på tredje plats efter Göteborg och Stockholm.

I bland annat delar av Gamla Uppsala, Kåbo, Fålhagen, Svartbäcken, Valsätra och Kungsgärdet finns bestämmelser om takfärgen, vilket enligt kommunens tolkning hindrar installation av solceller.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer