Striktare syn på solceller i Uppsala

Uppsala har börjat underlätta mer för fastighetsägare som vill sätta upp solceller. Men fortfarande är Uppsala en av de kommuner som har den striktaste bedömningen när detaljplanen har regler om takfärg.

7 april 2019 08:00

Enköping är en kommun där det är lättare att sätta upp solceller, även om detaljplanen har krav om takfärgen. Ett fall avgjordes av miljö- och byggnadsnämnden i Enköping i somras. En villaägare i Örsundsbro fick tillstånd att sätta upp solceller på taket, trots att detaljplanen säger att taken ska vara röda. Politikerna i nämnden betraktar det som en liten avvikelse från detaljplanen och att behovet av förnyelsebar energiproduktion väger tyngre.

I Gävle kommun tolkar man generellt lagen så att om solcellerna monteras utanpå huset så räknas de inte som en del av taket eller fasaden.

– Därmed strider de inte mot detaljplanens regler om material eller färg för taktäckningsmaterialet. Vi följer förarbetena till plan- och bygglagen, säger Rickard Westling, byggnadsinspektör i Gävle.

Skulle man däremot installera solceller som är integrerade i själva taket är bedömningen striktare, säger han.

I Uppsala betraktar man dock solcellerna som en del av taket och som att solcellerna inte får vara av någon annan kulör om det finns regler om takfärgen i detaljplanen.

– Vill man ha annat än röda takpannor måste det prövas enligt bestämmelserna om bygglov. Är det så att man inte längre anser att en sådan regel ska gälla, då måste man ändra detaljplanen. Bara för att detaljplanens krav har blivit obsoleta kan man inte se det som en liten avvikelse, säger Yvonne Fredriksson, bygglovschef.

Har inte detaljplaneenheten nog att göra med att ta fram planer där det byggs nytt?

– Jag håller med där. De kan inte prioritera den typen av planarbete just nu.

I fallet med Örjan Simonsons solceller på Kvarngärdet var politikerna i nämnden oeniga. Majoriteten gick på tjänstemännens förslag att avslå bygglovet för solcellerna, men Moderaterna och Centern ville släppa igenom ansökan.

– Vi välkomnar nya innovationer och solceller är en teknik vi vill se mer av. Solceller sätts utanpå taket, och man gör inte några större förändringar av taket, säger Therez Almerfors (M), andre vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Adam Laurin, arkitekt på Boverket, säger att riksdagen genom en ändring av bygglovsplikten i plan- och bygglagen har preciserat att det ur bygglovssynpunkt inte är fråga om ett materialbyte om man lägger svarta solceller utanpå ett rött tak. Det är en ändring som påverkar byggnadens utseende på annat sätt än genom materialbyte.

– Under vissa förutsättningar kräver ett utanpå-montage inte bygglov, även om det avsevärt ändrar utseendet. Detaljplanen ska följas oavsett, och när det gäller tolkning av planbestämmelserna är det mycket upp till kommunen att tolka sin egen plan i det enskilda fallet.

LÄS MER: Regler om takfärg hinder för solceller

LÄS MER: Minskade krav på bygglov för solceller

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Heimer