Varannan vecka fångar projektet Biologisk myggkontroll myggor på omkring 40 platser runt nedre Dalälven för att mäta hur många de är. Under midsommarveckan var den största fångsten i nationalparken Ormpussen: 42 700 stickmyggor. Näst flest var de i Bärrek, 25 600 stycken, och i Mehedeby 16 100.

På andra sidan älven ligger Östa, där Östen Gidlund haft sin sommarstuga i 40 år. Även där var myggsituationen olidlig med över 10 000 mygg i fällan.

– Onsdagen före midsommar var det en explosion av mygg, säger han.

Han har varit intresserad av myggbekämpning i många år, särskilt sedan myggboomen sommaren 2000.

– Det handlar inte om min sommarstuga, utan om barn som måste smörjas in med myggmedel varje dag för att kunna leka utomhus, om turistnäringen och om bönderna och deras boskap, säger Östen Gidlund.

I år kom myggbekämpningen igång senare än vanligt, när många mygglarver redan kläckts i en översvämning i början av maj. Biologisk myggkontroll skickade in ansökan till Naturvårdsverket i början av november, men beslutet vann laga kraft först 4 juni.

– Det känns som om myndigheterna inte har någon respekt för att människor drabbas, säger Jan Lundström, bekämpningsledare på Biologisk myggkontroll.

Eftersom Naturvårdsverket bedömer att det finns betydande risk för miljökonsekvenser måste regeringen ta ställning varje gång, vilket tar mycket extra tid.

– Det är märkligt med tanke på att medlet har använts i 40 år utan negativa effekter, säger Jan Lundström.

I januari landade ansökan hos Miljödepartementet, som skickade sitt beslut till Naturvårdsverket 11 april.

– Utifrån mitt perspektiv känns det som en ganska snabb handläggning, säger Magnus Moreau, chef på miljöprövningsenheten.

Enligt EvaLinda Sederholm, chef på naturhänsynsenheten på Naturvårdsverket, går det inte att snabba på handläggningen.

– Det är lagreglerade tider och många remissinstanser. Jag skulle välkomna att Biologisk myggkontroll ansöker om tillstånd redan i oktober, gärna för flera år i taget, säger hon.

Men ansökan är så omfattande att den inte går att få klar tidigare. Dessutom har Biologisk myggkontroll frågat Naturvårdsverket vad som krävs för att ansöka för flera år, utan att få svar.

– Det verkar vara upp till oss att lista ut, säger Jan Lundström.

LÄS MER: Inga pengar till myggbekämpning

LÄS MER: Ta ert ansvar för myggbekämpningen

LÄS MER: Myggplågan under kontroll vid Nedre Dalälven