Insändare Myggproblemet i nedre Dalälven är ett reellt hot och ångestproblem för de boende efter älven. I år har Naturvårdsverket fått lägre anslag än förväntat och omgående hotar verket med att upphöra med myggbekämpningen. Förhoppningsvis är det ett uttalande för att hota fram medel med stöd av ett ”folkuppror från bygden”. Oavsett hur myndigheten avser att hantera myggproblemet och ekonomin är det för bygden mycket väsentligt att myggbekämpningen fortsätter som tidigare.

Verket har initierat ett antal utredningar under åren. Samtliga utredningar har dragit slutsatsen att myggen efter älven måste bekämpas. Utredningarna har också konstaterat att grundproblemet är älvens ekonomiska betydelse för produktion av el. De år som myggen blivit ett stort problem är då regleringen av älven har inneburit att man tömt vattenmagasinet under juni, juli och augusti månader och släppt ut ”varmt sommarvatten” i bl a Färnebofjärden. Det varma vattnet får ”alla mygg” att kläckas samtidigt.

Att påverka regleringen har visat sig var näst intill omöjligt. Kraftbolagen efter älven lyssnar, men gör inget för att förbättra situationen.

De utredningar jag tagit del av har presenterat olika förslag för att lösa problematiken. Det är allt ifrån att tusentals kor ska beta av älvängarna, gräva upp kanalen förbi Gysinge för att den vägen öka genomströmningen av vatten till att skapa en evakueringsplan för de boende och tamboskap när myggplågan sätter in.

De som lider av myggproblemet är inte de som orsakat situationen. Det går inte heller att skylla på naturen och dess skifningar. Utredningarna har konstaterat att det är regleringen av älven som är orsaken. Regleringen genomförs enligt beslut i vattendomstolen. Domar som beslutats av statliga domstolar.

Om myggen ”exploderar” som skett vissa år, blir det ett svek mot de boende och kommer att ge dem både fysiska och mentala problem. Boende kan inte vistas ute, barnen kan inte bada och leka ute på sommaren. De ekonomiska problemen kommer att bli stora, lantbrukare kan inte driva boskapsskötsel (kor, hästar, får), företagare kommer att få det svårt att behålla personal, turismen dör, fastigheterna blir osäljbara, mm.

Naturvårdsverket, ni måste ta ert ansvar gentemot bygden. Se nu till att ni avsätter medel även i år och i en framtid för att bekämpa myggen. Snälla, ta ert ansvar!

Om ni avser att inte avsätta tillräckligt med medel i år för myggbekämpningen bör ni i ärlighetens namn sätta upp varningsskyltar vid vägar som leder in i området för att i varje fall visa att ni förstått problemen.