De boende i området kring Nedre Dalälven plågas med jämna mellanrum av så kallade översvämningsmygg. I årets budget har Naturvårdsverket inte avsatt några pengar för att bekämpa en eventuell myggplåga.

– Vi har bara fått halva anslaget från regeringen i år, och då har vi varit tvungna att göra hårda prioriteringar. Därför har vi hittills inte kunnat avsätta några pengar för myggbekämpning, säger Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.

Enligt Maria Sjö var budgeten betydligt större i fjol, vilket gjorde att Naturvårdsverket kunde vara med och finansiera bekämpningen.

– Vi har kvar bekämpningsmedel från förra året så att det skulle räcka även i år. Det som framförallt saknas är finansiering till helikoptrar, som används för att sprida medlet.

Budgeten kan dock komma att ändras.

– Det förhandlas om detta på regeringskansliet och det kan komma att bli ett ökat anslag i vårändringsbudgeten, säger Maria Sjö.

Hur kommer det att påverka årets myggbekämpning?

– Det kan jag inte svara på. Vi är endast medfinansiärer och får vi inte mer pengar så får finansiering hittas på annat håll. Det beror också på hur omfattande bekämpning som behövs just i år.

Thomas Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket, menar att det i nuläget inte går att veta hur stor årets myggplåga kan komma att bli.

– Mängden myggor handlar i grunden om hur stor vårfloden blir. Det handlar också om hur vattenkraftutvinningen reglerar vattenmängden i magasinen, säger Thomas Pettersson.