Vi förhandlar om seniorkort för buss

7 september 2019 06:15

Svar på insändare från Gunnar Fjellner/Lars O Ericsson (30/8) och Henrik Westman (2/9)

Min största prioritering som äldrenämndens ordförande är att Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun. Det innebär att äldreperspektivet behöver genomsyra hela kommunens verksamhet och att vi behöver satsa mer på våra äldre Uppsalabor. Rätten till ett bra boende till en rimlig kostnad är en avgörande del i att bli en äldrevänlig kommun. I början av hösten antog vi i äldrenämnden en handlingsplan där just tillgången till bostäder är en av de viktigaste punkterna. När vi blir fler äldre måste vi kunna erbjuda våra äldre fler och bättre boendelösningar. Det kan exempelvis vara trygghetsboenden, moderna servicehus och seniorbostäder.

Vi socialdemokrater gick till val på att införa ett seniorkort i busstrafiken som inte kostar mer än 150 kronor i månaden och gäller i lågtrafik. Vi vet att det är viktigt för äldres självständighet och för att motverka ofrivillig ensamhet. Det är regionen som ansvarar för kollektivtrafiken och just nu pågår förhandlingar för att få kortet på plats. Jag hoppas att vi kan erbjuda våra seniorer kortet inom kort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Hoffstedt (S)