Uppland snålare än Skottland

2 september 2019 06:00

Varför kan Skottland och inte vi?

Är nyligen hemkommen från Skottland, där jag har fått veta, att pensionärer boende i Skottland, åker buss gratis i hela Skottland.

Varför kan inte vi ha det så i Uppsala kommun? Men önskvärt vore förstås att det gällde i hela länet. Så att pensionärer kan ha en större rörlighet och frihet till socialt umgänge, oberoende av bra eller dålig pension. Det skulle med största säkerhet innebära större välmående för våra pensionärer.

En stad som har anslutit sig till WHO:s nätverk för äldrevänligare stad, visar genom detta att man jobbar för det man anslutit sig till. Vi alla blir ju äldre och får till sist ta del av denna förmån.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Westman