Erkänn fiaskot med indragna hållplatser

30 augusti 2019 06:00

De flesta indragna hållplatserna som UL genomfört har blivit ett fiasko. Nackdelen kvarstår. Många har för långt till bussen, inte minst äldre och andra med rörelsehinder. Fördelen att bussen går lite oftare på vissa linjer har inte många nytta av, inte minst när bussen står stilla på flera ställen och inväntar avgångstid.

Löftet som kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling(S) gav strax innan valet att det skulle införas ett seniorkort som inte skulle kosta mer än 100-150 kr/månad , när införs det? Många äldre väljare uppfattade att det skulle införas redan från årsskiftet 2018/2019!

Vi förstår att kommunalrådet Caroline Hoffstedt (S) har det tufft som ordförande i Äldrenämnen att få plus och minus att gå ihop. Äldrenämnden måste tillföras mer pengar i budgeten från 2020 så att den så kallade Äldrevänliga kommunen kan medverka till att det uppförs fler servicehus, trygghetsbostäder och seniorbostäder lite var stans i kommunen och att även fler platser måste till i så kallade särskilda boenden där kriterierna för att få en plats är för tuffa, man är i princip ”döende” innan plats tilldelas. Den demografiska kurvan visar att gruppen 65-79 år ökar med 2 procent 2019-2021 och att 80-89 åringarna ökar med runt 3 procent per år. plus 90 åringarna ökar med 1 procent per år under 2019-2020 men 2,5 procent 2021.

Vi och många andra menar att det måste finnas samsyn bland de politiska partierna i Uppsala att satsa mer på den grupp människor som byggt upp dagens samhälle.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Fjellner Lars O Ericsson