Flygresor med positiv effekt

29 december 2017 06:30

Reklam för turistresor med flyg i UNT har startat debatt om flygets negativa inverkan på miljön genom utsläpp av växthusgaser och kollisioner med fåglar (UNT 14/12 och 17/12).

Att UNT dessutom i samarbete med researrangörer sätter sin logga i annonserna skulle innebära dubbelmoral eftersom man samtidigt på ledarplats ivrar för åtgärder som minskar klimatpåverkan.

Många turistresor är tvärtom direkt positiva för miljön. Exempel på detta är naturturism och safariresor där resenärerna betalar pengar för att besöka nationalparker och andra skyddade områden för att se djur och ursprunglig natur. Sådana resor går ofta till låg- och medelinkomstländer i Afrika, Asien och Latinamerika och för att komma dit på rimlig tid och till rimliga kostnader måste man flyga.

Naturturismen är en mycket stor del av många länders ekonomi och bidrar till samhällsutvecklingen och ger förutsättningar för skydd och vård av djur och natur. Om dessa turistinkomster uteblir kommer de kvarvarande naturområdena snart att användas för annan verksamhet som ger inkomster, det vill säga marken odlas upp, skogen huggs ner och tamboskap ersätter de vilda djuren. Tjuvjakt kan snabbt göra slut på populationer av hotade arter såsom noshörningar och elefanter.

Dessutom leder den ändrade markanvändningen till enorma utsläpp av växthusgaser och ger ökad erosionen och försämrar vattenförsörjningen.

Tack vare billiga flygresor kan vi alltså överföra betydande belopp till skydd av naturen i fjärran länder. Liknande samband gäller även för turism som riktas mot kultursektorn – genom att betala för att besöka intressanta platser av betydelse för människans kulturella utveckling bidrar vi till skydd och vård av dessa. UNT:s engagemang för sådana resor är alltså helt i linje med tidningens riktlinjer för miljö och humanism.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Lagerlöf