Varför uppmuntrar UNT till flygresor?

14 december 2017 06:30

I söndagens UNT får ett antal människor på stan svara på frågan hur de hanterar klimathotet, det vill säga hur de på sitt eget sätt kan bidra till att minska det alltför stora utsläppet av växthusgaser. En intressant artikel, men minst lika intressant vore det om ledningen för UNT själv ville svara på frågan.

Den officiella inställningen är mycket klar; på ledarsidan har tidningen upprepade gånger tagit upp nödvändigheten av minskade utsläpp, pläderat för minskat flygresande och försvarat förslaget om införande av en flygskatt. Fullt logiskt med tanke på att utsläppen från våra internationella flygresor motsvarar ungefär utsläppen från alla våra personbilar (rapport från Chalmers, 2016). ”Det är bitvis absurt billigt att flyga…. ” står det i ledaren 9 juni 2017.

Desto mer besviken blir jag när samma tidning aktivt uppmuntrar till ökat flygande genom att erbjuda sina prenumeranter subventionerade resor via UNT Plus, till Japan, Italien och så vidare. Eller regelbundet publicerar frestande reportage om exotiska resmål, utan att problematisera flygresan dit. En resa kan vara en härlig upplevelse och ibland nödvändig, men de negativa effekterna måste framgå tydligt så alla kan göra sin egen bedömning och prioritering. Att som UNT säga en sak och göra något helt annat är inte trovärdigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Andersson