Dåligt argument att äldre ska gå till lunch

24 februari 2019 06:00

Kommentar till Caroline Hoffstedts insändare 20/2.

Det är lovvärt att kommunen försöker hålla ner kostnader och prioritera resurserna dit där de behövs mest. Men att använda samma dåliga argument som UL, nämligen att seniorer gott kan gå (eller åka buss för 2x25 kr) är inte acceptabelt anser vi. Då inser man inte att flera äldre har svårigheter att gå, behov av att använda rullator eller rullstol och en pension som inte tillåter extra bussresor. Man cementerar ensamhet i stället för att bryta den.

Det är också märkligt att lägga ner en seniorrestaurang när kommunfullmäktige i sina inriktningsmål för 2019-2021 skriver att man ska undersöka möjlighet till fler seniorlunchrestauranger till exempel på skolor och privata restauranger. Vi sympatiserar för övrigt med en tidigare insändare som anser att kommunen inte skall glömma bort orter utanför staden.

Till sist vill vi också påpeka att kommunen i stället borde se Fyrishovs restaurang som ett bra exempel på en lyckad seniorrestaurang med bordsservering, utmärkt mat och stimulerande miljö.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnel Jägare (ordf.) Lars O. Ericsson Björn Hammarberg