Det finns sju andra seniorrestauranger

20 februari 2019 06:30

Svar på frågor från Björn Olsson med flera i insändare (12/2). Jag förstår besvikelsen över att subventionerade seniorluncher på Fyrishov upphör då det varit uppskattat bland många seniorer att mötas där.

Jag vill ändå passa på att lyfta att Uppsala kommun i dag driver sju andra restauranger runtom i staden som erbjuder subventionerade seniorluncher. Som närmaste alternativ till Fyrishov välkomnar vi gäster till Ramunds seniorrestaurang i Luthagen.

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda restauranger i alla delar av vår kommun och skribenterna undrar om det är förenligt med gällande lagstiftning. Att subventionerade luncher försvinner från Fyrishov strider inte mot regler om likabehandling av kommunens medborgare.

Beslutet att i dagsläget inte fortsätta med subventionerade luncher på Fyrishov handlar om prioriteringar av våra gemensamma resurser. Som ny ordförande i äldrenämnden vill jag känna mig trygg med att resurserna går dit de behövs som mest. Då avtalet mellan Äldrenämnden och Fyrishov nyligen har löpt ut behöver vi sätta oss in i behov och prioriteringar innan vi gör eventuella nya satsningar.

Avslutningsvis lyfter skribenterna att Fyrishov är en bra mötesplats i och med det stora utbudet av friskvård. Jag håller med och utesluter därför inte olika former av samarbeten mellan Äldrenämnden och Fyrishov framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Hoffstedt (S),