Varför bara seniorlunch i staden?

17 februari 2019 06:00

Jag läser med stort intresse både insändare och eventuella svar från äldrenämnden angående seniorluncher vid Fyrishov, och jag önskar kämparna lycka till. Men våra politiker har ju lovat att det inte ska vara någon skillnad mellan stad och landsbygd. Och då undrar jag och många med mig när vi som bor i till exempel Almunge, Knutby, Björklinge och Vänge kan få tillgång till subventionerad lunch på våra orter.

Undrar om äldrenämnden kan svara på denna fråga?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Blom