Springare är otänkbar som polis

Inrikesminister Anders Ygeman vill avvakta polisens egen utredning av Örebropolisen Peter Springares nya roll som krönikör på en så kallad ”alternativ nyhetssajt”. Det gör han rätt i.

21 mars 2017 14:40

Frågan handlar om allmänhetens förtroende för polisen, men ett statsråd ska inte föregripa myndighetens utredning. Däremot säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz att det är olämpligt att en polis har dubbla roller av detta slag.

Det började på Facebook. Springare skrev att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det uppfattades som att han tog ställning mot invandring och en Facebook-grupp bildades för att uttrycka stöd. Andra tyckte att det var olämpligt att en polis uttalade sig på detta sätt, men Springare fick behålla jobbet.

LÄS FLER LEDARE: Poliser som förebygger brott måste få högre status

Där kunde historien ha tagit slut, men det gjorde den inte. Springare lät sig rekryteras till sajten Nyheter Idag, med kopplingar till Sverigedemokraterna och fokus på invandring, brott och muslimer. I början av mars skrev han på Facebook att han ville ”förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor”.

”Förinta” är ett mycket starkt ord med en enda betydelse. Polisens uppgift är att skydda oss alla, journalister inräknade, mot våld. Det är det som är innebörden av det som brukar kallas för statens våldsmonopol.

Hot och trakasserier mot just journalister har de senaste åren blivit ett växande samhällsproblem, som polisen nu är tvungen att uppmärksamma i mycket större utsträckning än tidigare. Då är det naturligtvis otänkbart att personer inom poliskåren själva ägnar sig åt hot – dödshot - mot journalister. Och det är exakt lika otänkbart att personer inom poliskåren talar om att ”förinta” jurister, lärare, präster, kommunanställda eller vilken annan yrkesgrupp som helst.

Några personer med sviktande känsla för ordens betydelse har försökt försvara Springares språkbruk. Han menar nog inte så illa. Kanske. Men i den svans av anhängare han dragit på sig finns det de som menar precis samma sak med ”förinta” som ordet verkligen betyder. Och i deras världsbild är alla journalister vänsterextremister med ”abnorma agendor”.

Springare har själv förtydligat sig, i Nyheter Idag. Det handlar om att ”via demokratiska och politiska åtgärder avlägsna förutsättningarna för dessa vänsterextrema journalister att verka”. Det finns bara två betydelser av detta. Antingen vill han upphäva Tryckfrihetsförordningen. Eller också vill han med lagens hjälp förhindra personer med vissa åsikter – sådana som han själv inte gillar – att utöva journalistik. Kanske vill han både det ena och det andra.

Det skulle i så fall innebära att ett av demokratins fundament upphävs. Men polisen ska skydda det demokratiska samhället. Anders Ygeman bör avvakta, men vi andra kan konstatera att Peter Springare har gjort sig otänkbar som polis.

Håkan Holmberg

Politisk chefredaktör

LÄS FLER LEDARE: Medborgargarden måste vara olagliga i en rättsstat

Signerat

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!