Problem med fimpar i city: "Det beror på rökförbudet"

Eftersom de inte kan sitta kvar på uteserveringen står besökare på pubarna Unico och Dog Bar och röker på S:t Persgatan. Många av dem kastar sedan fimparna på marken. Det har blivit ett stort problem, uppger centrumchefen för S:t Pergallerian.

6 augusti 2019 09:00

Det är problem med fimpar på S:t Persgatan, mellan S:t Per-gallerian och pubarna Unico och Dog Bar, i centrala Uppsala.

– Det ligger ett hav av fimpar här varje morgon, och ska man passera går det inte att undkomma röken, säger Snezana Oscarsson, som är centrumchef för S:t Per-gallerian.

Snezana Oscarsson härleder problemen till rökförbudet, som infördes den 1 juli i år.

– Nu står alla gäster på Unico och Dog Bar lutade mot vår fasad och fimpar på marken i stället för i soptunnan som står längre ner på gatan. Tidigare har miljöförvaltningen på Uppsala kommun berättat att ingen anmälan inkommit om rökning vid uteservering sedan förbudet infördes. Däremot har klagomål inkommit om rökning vid busshållplatser och tågperronger. Men nu har alltså problemen även nått stadsmiljön.

Centrumchefen har lämnat in ett klagomål till miljöförvaltningen där hon bland annat föreslår att kommunen sätter upp en skylt där de hänvisar rökarna till sopkärlet och dess släckplatta. Hon efterfrågar också ett till sopkärl, som står närmare.

– Man skulle ha tänkt till kring nedskräpning när rökförbudet infördes, säger Snezana Oscarsson.

Hon efterfrågar större ansvarstagande.

– Fler askkoppar som restaurangägarna ansvarar för att tömma och ber sina gäster att fimpa i, vore en lösning.

Hon planerar även att ta kontakt med Vasakronan, som äger fastigheterna som Unico och Dog Bar tillhör.

LÄS MER: Fimpmöjligheter försvinner

LÄS MER: Tillrättavisade rökare – blev ofredad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Färlin