Fimpmöjligheter försvinner: "Vill inte ge dubbla signaler"

Rökförbudet tar bort cigaretterna från allmänna platser. På allt från uteserveringar till tågperronger plockas askkopparna bort. Men vart ska då fimparna ta vägen?

18 juli 2019 20:00

Både UL och Trafikverket plockar bort askkopparna från busskurer, perronger och plattformar.

– Vi vill inte ge dubbla signaler, säger Stefan Adolfsson, chef för samhälle och trafik på UL.

– Risken blir att fler fimpar hamnar på marken, säger Trafikverkets Stefan Mårtensson.

LÄS MER: "Efter tolvslaget plockade vi bort askkopparna"

Theo Kotsinas, inspektör vid Uppsala kommuns miljöförvaltning, berättar att synpunkter inkommit från allmänheten rörande de offentliga soptunnorna som är utrustade med släckplattor.

– Det diskuteras om dessa är missvisande, eftersom de kan antyda att man får röka i anslutning till soptunnan oavsett var den står, säger Theo Kotsinas.

Roger Lindström, områdeschef för stadsbyggnadsförvaltningensgatu-, park- och naturavdelning, berättar att de haft en dialog med miljöförvaltningen om detta.

– Vi ser inte placeringen av soptunnorna som ett problem, säger han.

Till skillnad från allmänna askkoppar kommer antalet papperskorgar inte att minska. Förekomsten av soptunnor bedöms vara viktigare, än risken att de leder någon att tro att de får röka nära en uteservering, exempelvis.

– Vi försöker placera soptunnorna där de gör mest nytta. Det är bättre än att rökare inte har någon plats alls att fimpa på.

Det hindrar dock inte fimpar på marken från att vara ett problem i stadsmiljön och i naturen. Enligt Roger Lindström ska alla fimpar kastas i papperskorgar, oavsett om de dessförinnan släcks på släckplatta eller på annat sätt.

Ansvaret för fimpar som trots allt hamnar på marken är delat.

– I Uppsala har vi en gångbaneförordning som anger att den som äger en fastighet också äger ansvaret att hålla rent på trottoaren utanför, säger Roger Lindström.

Det betyder att ansvaret att städa upp efter rökarna ligger på både kommunen och fastighetsägare. När det gäller nedskräpning längs allmänna vägar är det Trafikverket som ansvarar för renhållningen.

Roger Lindström betonar att även portionssnus och tuggummi bör kastas i papperskorg.

– Även detta genererar stora problem med mikroplaster som rinner ut i vattendragen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Färlin