Få anmälningar sedan rökförbudet trädde i kraft

Drygt två veckor har gått sedan rökförbudet trädde i kraft. Sedan dess har två personer anmält rökning i kollektivtrafiken.

18 juli 2019 12:07

Den första juli, dagen då rökförbudet trädde i kraft, sade Uppsalarestaurangen Palermos ägare Halil Tosyn till UNT:

– Det kan bli ganska tufft, mycket ansvar hamnar på oss krögare.

Restauranger är sedan dess skyldiga att tillrättavisa sina gäster om de röker på uteserveringen. Lagen innefattar också andra typer av allmänna platser.

Det har nu gått drygt två veckor sedan den nya lagen trädde i kraft. Tvärtemot vad många kanske trodde har ingen anmälan om otillåten rökning på uteservering inkommit till Uppsala kommuns miljöförvaltning.

Den som bär ansvaret för att förbudet efterföljs är, i fallet med uteserveringar, restaurangägaren.

– Och det är tillståndsenheten som har tillsynsansvar på restauranger och caféer, säger Karin Bergh, alkoholhandläggare på miljöförvaltningen.

Följs inte lagen kan kommunens miljö-och hälsoskyddsnämnd besluta om föreläggande eller vite till restaurangägaren, som är skyldig att göra det som krävs för att eliminera rökning på sin servering. Vad beloppet blir varierar från fall till fall.

Vissa Stockholmsrestauranger har fått tillstånd att ha en rökruta på uteserveringarna. Något sådant undantag är inte aktuellt i Uppsala.

– I väntan på rättspraxis är vår tolkning att det inte går att göra avvikelser från de nya rökförbuden på uteserveringar, säger Karin Bergh.

Theo Kotsinas, miljöinspektör vid kommunen, berättar att tre anmälningar däremot inkommit rörande gatumiljön i Uppsala.

– En har klagat på rökning på perrongen på centralstationen och en vid en av UL:s busskurer. I de fallen bedömer vi att det behövs fler skyltar.

Trafikverket ansvarar själva för att skylta på sina stationer och plattformar. Stefan Mårtensson, Trafikverkets stationsförvaltare för region Syd, berättar att myndigheten satte upp informationsskyltar inför rökförbudet och att de nu arbetar med att sätta upp förbudsskyltar på alla sina plattformar och stationer. Det är främst detta de kan göra för att tillse att lagen följs.

– Eftersom det inte finns någon stipulerad bot är det enda våra ordningsvakter kan göra utöver det att tillrättavisa de som röker. Om personerna inte slutar har ordningsvakterna rätt att avvisa dem från platsen.

UL har valt att ta bort askkopparna från sina busskurer, för att undvika att uppmuntra rökning omkring hållplatserna.

– Dessutom kommer vi att sätta upp skyltar på alla väderskydd, säger Stefan Adolfsson, chef för samhälle och trafik på UL.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johanna Färlin

Ämnen du kan följa