Lyft aborträtten i FN:s säkerhetsråd!

Tillgång till säker abort är livsviktigt – särskilt i konflikt- och katastrofsituationer, där risken för sexuellt våld är hög. Det skriver styrelsen för riksdagens tvärpolitiska grupp för frågor rörande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. (På bilden Ulrika Karlsson.)

25 november 2016 10:15

I dag, den 25 november, är det FN:s internationella dag för att stoppa våldet mot kvinnor. FN beräknar att cirka 35 procent av alla kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sitt liv.

Våld och sexuellt våld mot kvinnor förekommer i alla samhällen, men intensifieras under konflikt och postkonflikt, vilket uppmärksammas i FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet. Agendan innehåller även starka skrivningar kring rätten till icke-diskriminerande reproduktiv hälsa inklusive tillgång till säker abort (resolution 1889, 2106, 2122).

Tillgång till säker abort är livsviktigt, oavsett miljö, och det gäller även i konflikt- och katastrofsituationer – inte minst på grund av bristen på tillgång till preventivmedel och som en direkt konsekvens av ökad risk för att utsättas för sexuellt våld. Studier visar att tillgången till säker abort inom humanitära hjälpinsatser är mycket bristfällig, delvis på grund av diskriminerande lagstiftning och politiska riktlinjer som stoppar organisationer från att erbjuda säker abort.

Bristen på tillgång till säker abort tvingar kvinnor och flickor att ta till osäkra metoder. För varje kvinna och flicka som dör som en konsekvens av en osäkert utförd abort drabbas ännu fler av svåra skador som i många fall är permanenta och leder till livslångt lidande. I princip alla dödsfall och skador kan undvikas genom att erbjuda kvinnor och flickor tillgång till säker abort.

Om mindre än två månader, den 1 januari 2017, tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd. Som riksdagsledamöter från ett antal olika partier från vänster till höger håller vi inte alltid med varandra, men när det gäller regeringens uttalade ambition att använda platsen i säkerhetsrådet för att fokusera på kvinnors rättigheter och jämställdhet står vi enade.

Samtidigt vill vi påminna regeringen om att kvinnors och flickors fulla tillgång till sexuell och reproduktiv hälsoservice i humanitära situationer, samt under konflikt och postkonflikt, är en grundförutsättning i arbetet med att stärka kvinnors och flickors rättigheter och aktiva deltagande och inflytande i fredsprocesser liksom samhället i stort.

Sveriges plats i säkerhetsrådet innebär unika möjligheter för regeringen att lyfta de här livsviktiga frågorna på den allra högsta politiska nivån. Idag mer än någonsin, på FN:s internationella dag för att stoppa våldet mot kvinnor, ber vi regeringen att ta vara på den möjligheten!

Ulrika Karlsson

Ordförande, riksdagens tvärpolitiska grupp för frågor rörande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (M)

Hans Linde

Vice ordförande, SRHR-gruppen (V)

Maria Andersson Willner

Lledamot, SRHR-gruppen (S)

Annika Lillemets

Ledamot, SRHR-gruppen (MP)

Christina Örnebjär

Ledamot, SRHR-gruppen (L)

Annika Qarlsson

Ledamot, SRHR-gruppen (C)

LÄS OCKSÅ: Våldet mot kvinnor kan stoppas
LÄS OCKSÅ: Sverige är fortfarande inte jämställt
LÄS OCKSÅ: Att hjälpa husdjuren är att hjälpa kvinnorna
LÄS OCKSÅ: Ett gigantiskt misslyckande
LÄS OCKSÅ: Vi måste sluta skratta med åt plumpa skämt

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!