Vi måste sluta skratta med åt plumpa skämt

Varje steg som tagits mot ett mer jämställt samhälle har krävt tid och kamp. Men det är en livsviktig kamp som vi måste fortsätta ta tillsammans, skriver Carina Ohlsson och Lena Hartwig (bilden).

25 november 2016 06:30

Det tydligaste kvittot på att Sverige fortfarande inte är jämställt än, är lönegapet. Kvinnors inkomster kommer inte ikapp mäns i någon yrkesgrupp. Det begränsar kvinnors makt och frihet. Den yttersta konsekvensen av ojämställdheten är att mäns våld mot kvinnor fortfarande är ett av vår tids stora samhällsproblem.

25 november är internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Det är lika sorgligt varje år att den dagen behövs. Våld kan drabba både män och kvinnor. Men det kvinnor utsätts för är ofta grövre, upprepat våld, av en man de har en nära relation med.

Varje gång vi tillåter strukturer som förminskar kvinnor, som trakasserar eller diskriminerar, varje gång vi ser mellan fingrarna bidrar vi till problemet. Vi måste sluta blunda. Vi måste sluta skratta med åt plumpa skämt. Vi är alla ansvariga för att vara bra förebilder.

Nyligen presenterades regeringen jämställdhetsskrivelsen "Regeringens framtida jämställdhetspolitik". S-kvinnor välkomnar särskilt satsningarna för att förebygga mäns våld mot kvinnor, för stärkt skydd och stöd för de som utsätts.

Regeringen ska påbörja en tioårig strategi. Bland annat vill man införa nya examensbeskrivningar för högskoleutbildningar, så att alla yrken som möter våld i nära relationer i sin yrkesroll har rätt kunskap och utbildning. S-kvinnor länge slagits för att uppmärksamma det behovet. Äntligen!

Hedersrelaterat våld och förtryck ska också prioriteras, en ny nationell kartläggning ska göras och att en straffskärpning för brott med hedersmotiv ska utredas. Livsviktiga insatser.

Men kunskapen måste också omsättas i praktiskt handling. Här är lokalpolitiken oerhört viktig. Det måste finnas en tydlig handlingsplan för varje kommun, och inte minst för varje skola.

Förra året uppmärksammade vi S-kvinnor att det är stora variationerna mellan hur kommunerna arbetar. I vissa finns kunskap, stöd, personal och handlingsplaner. I många fler är bristerna talande. Allt för många kvinnojourer kämpar tappert för att rädda liv utan stöd från kommunerna. Än större är variationerna och bristerna i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

S-kvinnor i vårt län har bland annat i en motion till partidistriktskongressen 2017 föreslagit en samordad regional organisation som ska arbeta med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. Där är skolan oerhört viktig. Att arbeta förebyggande med normer och värderingar måste börja tidigt.

De skolanställda möter våra barn och ungdomar varje dag. De ser och kan agera, när någon utsätts för förtryck eller våld, Men det kräver både tid, kunskap och resurser. En enskild lärare kan inte själv lösa den här, kommunerna måste bära ansvaret. Varje skola ska veta vart de kan vända sig för stöd. Det måste finnas en konkret plan och konkreta åtgärder.

Satsningar på bättre sex- och samlevnadsundervisning lyftes också. Undervisningen har varit för splittrad och varierat stort mellan olika skolor. Vi S-kvinnor har länge drivit den här frågan – jämställdhet, samlevnad och relationer måste ges större tyng och värde i skolan. Detta måste också följas upp lokalt.

Varje steg som tagits mot ett mer jämställt samhälle har krävt tid och kamp, det vet vi S-kvinnor allt för väl. Men det är en livsviktig kamp som vi måste fortsätta ta tillsammans.

Carina Ohlsson

Ordförande S-kvinnor

Lena Hartwig

Ordförande S-kvinnor i Uppsala län

LÄS OCKSÅ: Våldet mot kvinnor kan stoppas
LÄS OCKSÅ: Sverige är fortfarande inte jämställt
LÄS OCKSÅ: Att hjälpa husdjuren är att hjälpa kvinnorna
LÄS OCKSÅ: Ett gigantiskt misslyckande
LÄS OCKSÅ: Lyft aborträtten i FN:s säkerhetsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!